آلبوم عکس تصویری چند رسانه‌ای صفحه اول عکس و نقاشی هنر

آثار نقاشی – عکاسی مرضیه میرزایی

مرضیه میرزایی خود را به عنوان نقاش می‌شناسد. به دغدغه‌های محلی و جهانی به شکلی تجسمی اشاره می‌کند؛ این طرز نگرش هر هنرمندی را از نظر سبک کاری بدون مرز می‌کند و زمینه‌ی کاری دیگر میدانی نخواهد بود که هنرمند در آن گیر بماند، بلکه برای شکوفایی است.

«هنر زبان اول منه و بلکه هم تنها راه من برای حرف زدن. برای هنرمند هر بیانی که در دل هنر رخ می‌دهد، مثل شاشیدن است. یک نیاز ضروری»

 مرضیه میرزایی در سال ۱۹۸۶ در تهران به دنیا آمد. از ۲۰۰۳ در زمینه‌های مختلفی خصوصاً در نقاشی فعالیت داشته است. بودن به عنوان عضوی از کارگاه‌ها و اجتماعات مرتبط و همچنین شرکت در نمایشگاه‌ها، اشاره به منظر مرضیه میرزایی دارند که: هیچ محدودیتی در کار نیست.

سال ۲۰۱۹ مجله ی ادبی و هنری A New Ulster از ایرلند‌، برخی آثار او را در زمینه‌ی نقاشی و عکاسی منتشر کرده است.

Marzieh-Mirzayi-444x510 آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
Marzieh-Mirzayi-2-408x510 آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
Marzieh-Mirzayi-3-650x456 آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
Marzieh-Mirzayi-4-510x510 آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
Marzieh-Mirzayi-5-408x510 آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
Marzieh-Mirzayi-8-510x510 آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
Marzieh-Mirzayi-7-486x510 آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
Marzieh-Mirzayi-9-408x510 آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
Marzieh-Mirzayi-10-426x510 آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
Please follow and like us:
cute_twitter آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
icon_Visit_us_en_US آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
fa_IR_Follow آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
fa_IR_Tweet آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
cute_telegram آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
telegram_message آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
telegram آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
cute_linkedin آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
icon_en_US آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
en_US_share آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
cute_whatsapp آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
cute_instagram آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
cute_soundcloud آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
cute_fbmessenger آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
cute_youtube آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
icon_Visit_us_en_US آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
cute_email آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
cute_pinterest آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
pinterest آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی
fa_IR_save آثار نقاشی - عکاسی مرضیه میرزایی

Related posts

پول ایران در حریم سلطان

شهرگان

بابک زنجانی: اگر مرا بگیرید ایران اتیوپی می شود

شهرگان

تعلق‌پذیری هنر یکی از آفات مهم هنر هست

صادق امیری

اظهار نظر