In touch with Diverse Iranian Community

آمریکا: رای مردم ایران را محترم می شماریم و آماده مذاکره مستقیم هستیم

دفتر رسانه ای کاخ سفید در بیانیه ای گفته است که رای مردم ایران را محترم می شمارد و به آنها بخاطر مشارکت در روند سیاسی و شجاعتشان برای رساندن صدایشان به گوش ها، تبریک می گوید.
در این بیانیه اضافه شده است که انتخابات ایران در فضایی خالی از شفافیت، سانسور رسانه ها، اینترنت و شبکه های اجتماعی و ارعاب که حق آزادی بیان و اجتماعات را محدود می کرد، برگزار شد، اما مردم ایران برغم این موانع، مصمم بودند فعالانه آینده خود را شکل دهند.

بیانیه دفتر رسانه ای کاخ سفید افزوده که آمریکا امیدوار است حکومت ایران، به اراده و خواست مردم ایران توجه کند و با سیاست های مسئولانه آینده بهتری برای همه ایرانیان فراهم کند.
این بیانیه تاکید کرده است که آمریکا همچنان آماده مذاکره مستقیم با حکومت ایران برای رسیدن به راه حلی دیپلماتیک درباره برنامه هسته ایش است.
[رادیو فردا]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال