تازه‌ترین‌ها
آشیان / سياست / آيا سلاح اسرائيل برای تخريب تاسيسات برقی و الکترونيکی ايران جديد است؟

آيا سلاح اسرائيل برای تخريب تاسيسات برقی و الکترونيکی ايران جديد است؟

پالس الکترومغناطيسی انتشار سريع و بسيار کوتاه مدت امواج الکترومغناطيسی با دامنه بسيار قوی است که می تواند بسياری از تجهيزات الکتريکی و الکترونيکی منطقه ای بسيار بزرگ را از بين ببرد. عواقب ناشی از ايجاد چنين پالسی در يک منطقه پرجمعيت می تواند ويرانگر باشد

Israel-Iran آيا سلاح اسرائيل برای تخريب تاسيسات برقی و الکترونيکی ايران جديد است؟

دو روز است که مطبوعات غرب از قصد اسرائيل در بکار بردن پالس الکترومغناطيسی بر عليه تاسيسات ايران سخن می گويند. از جمله روزنامه لوموند فرانسه در اينباره مقاله ای درج کرده است که در آن آمده است که اسرائيل برای جلوگيری از پيشرفت ايران در صنايع هسته ای اش در استفاده از اين سلاح مصمم است. اين روزنامه به نقل از يک کارشناس آمريکايی در مسائل دفاعی بيل Gertz، در ۲۹ آگوست نوشته است: ابراز “نگرانی های رو به رشد” از سوی سرويس مخفی ايالات متحده” گزارش شده است که در باره قصد اسرائيل از حمله به ايران با يک انفجار اتمی در ارتفاع بالا برای مختل کردن تمام دستگاه های الکترونيکی در اين کشور می باشد.” اخيرا، نويسنده آمريکايی، جو Tuzara در روزنامه اسرائيلی حق ملی نوشت: شتاب در توسعه سلاح های هسته ای توسط ايران می تواند باعث شود اسرائيل برای حمله پيشگيرانه از اين سلاح استفاده کند.”

اما اين سلاح چگونه عمل ميکند؟ پالس الکترومغناطيسی يا به زبان انگليسی EMP Electro-Magnetic Pulse انتشار سريع و بسيار کوتاه مدت امواج الکترومغناطيسی با دامنه بسيار قوی است که می تواند بسياری از تجهيزات الکتريکی و الکترونيکی منطقه ای بسيار بزرگ را از بين ببرد. عواقب ناشی از ايجاد چنين پالسی در يک منطقه پرجمعيت می تواند ويرانگر باشد. در کشورهای صنعتی اين سلاح هميشه بعنوان يک خطر بزرگ در نظر گرفته شده است. اين نوع پالس در سال ۱۹۴۵ در آزمون هسته ای آمريکا کشف شد و سلاح جديدی نيست بلکه بعنوان استفاده جانبی از يک بمب اتمی بسيار خوب شناخته شده است. برنامه های کاربردی EMI عمدتا نظامی هستند، اما در صنعت نيز کاربردهايی دارند. از زمان جنگ سرد کشورهای بزرگ همچون آمريکا در باره کاربرد اين نوع سلاح ها عليه دشمن فرضی تحقيقات زيادی کرده اند. اساس اين سلاح ايجاد يک پالس الترومغناطيسی است که مدت کوتاهی طول می کشد و همانند برق ناشی از برخورد ابرها عمل ميکند اما با شدتی ميليونها بار قوی تر و در منطقه ای بسيار بزرگ. پالس باعث اختلال شبکه برق و کليه دستگاههای الکترونيکی ميگردد و در اغلب اوقات خساراتی که وارد ميکند جبران ناپذير است و دستگاههای برقی و الکترونيکی بايد عوض شوند. راديو، تلويزيون، کامپيوتر، تلفنها و … همه می سوزند.

اين نوع پالس های الکترومغناطيسی را از دو طريق می توان ايجاد کرد: انفجار هسته ای در ارتفاع بالا و يا از طريق انفجار شيميايی در ارتفاعات پايين تر. سلاحهايی که با انفجار هسته ای صورت می پذيرند قدرت تخريبی بسيار بالايی دارند و شدت عمل آنها بستگی به ارتفاع انفجار دارد. بيشترين راندمان انفجار زمانی است که انفجار هسته ای در ارتفاعات بالای ۳۰۰۰۰ متر صورت گيرد. انفجار هسته ای از طريق يونيزه کردن اتمسفر ميدان مغناطيسی بسيار قويی درست ميکند که از جمله باعث سوختن خازنهای برقی خواهد شد. اين انفجار کمتر از يک ميليونيم ثانيه طول ميکشد و به ساختمانها ضرری وارد نميکند و ميزان خسارت آن با يک بمب اتمی که بروی زمين منفجر شود قابل مقايسه نيست و بسيار کمتر است زيرا تنها وسايل برقی را نشانه می گيرد. اما بسياری از دانشمندان بر اين عقيده هستند که اين نوع انفجارها بروی شبکه مغزی انسان نيز تاثير ميگذارد و ممکن است حتی باعث مرگ انسانها نيز بشود. هنگامی که پالس را بخواهند از طريق انفجار هسته ای ايجاد کنند بايد موشک های با دوربرد بالا را بکار ببرند و اگر پالس را از طريق انفجار شيميايی بخواهند توليد کنند بايد از هواپيماهای بدون خلبان برای حمل سلاح استفاده کنند. اسرائيل هر دو نوع اين فنی آوری را در اختيار دارد. قدرت پالسهای با انفجار شيميايی بسيار کمتر از قدرت با پالسهای هسته ای هستند و بيشتر در مورادی از آنها استفاده می شود که قصد ضربه زدن به منطقه کوچک و ويژه ای باشد.

پر واضح است انتشار اينچنين اخباری به غير از ايجاد وحشت در مردم اثر ديگر ندارد. اطلاعی از درست بودن و يا غلط بودن قصد اسرائيل برای استفاده از چنين سلاحی نداريم. اما مسلم است که اين نوع رفتارها به جنبش دمکراسی خواهی مردم ايران کمکی نمی کند. خطر جدی است و هر روز که می گذرد جدی تر می شود. در پايان اين يادداشت کوتاه، از هموطنان عزيز که به ايران و آزادی و استقلالش می انديشند دعوت می کنم متنی که اخيرا منتشر شده است را امضا کنند.

مردم جهان

ما بخشی از کنشگران سياسی و مدنی خواستار حاکميت جمهور ملت ايران، دلنگران وضعيت پيش آمده برای ميهن عزيزمان هستيم.

در چنين موقعيتی که ايران در آن قرار گرفته در يک سو رژيم جمهوری اسلامی با کارنامه ای مملو از فساد، جنايت و تعرض به حقوق بنيادين ملت ايران قرار دارد که هرچند روشن شده ديپلماسی هسته ای ماجراجويانه ای که درپيش گرفته و همه ابعاد آنرا از آغاز تاکنون از چشم مردم ايران پنهان نگاه داشته بوده است، جز هزينه های هنگفت اقتصادی، سياسی و البته اجتماعی برآمده از تحريمهای خرد کننده، برای ايران نتيجه ی ديگری در بر نداشته و به شدت منافع ملی ايران را تضييع کرده است، ولی همچنان و برای تضمين بقای خود بر آن اصرار دارد! و در سوی ديگر ماجرا سياست مداران و دولتهای جنگ طلب قرار دارند! بنا بر اخبار رسانه ها، دولت اسراييل و در راس آن آقای نتانياهو مصرانه خواهان جنگ با ايران است! جنگی که مدعيست با کمک يا بی کمک دولت آمريکا برپا خواهد کرد !اين دولت و رياست آن، خواهان افروختن آتش جنگ سهمگينی می باشد که واضعان و مبلغانش، آنرا جنگ پيشگيرانه می نامند!

مردم جهان

هرچند به روشنی می گوييم که، حکمرانان جمهوری اسلامی و در درجه نخست، شخص آقای خامنه ای را مسئول بروز اين خطر بزرگ می دانيم؛ ولی اين امر به هيچ روی هيچ جنگی را که از سوی دولتهای بيگانه، خواه اسراييل باشد خواه آمريکا و يا هر نيروی بيگانه ی ديگری که بخواهد بر ضد ملک و ملت ايران به راه بياندازد، توجيه نمی کند!

ما هرگونه تهديد به تجاوز و تجاوز نظامی دولتهای بيگانه بر ضد ايران را به شدت محکوم کرده و آشکارا و با صدايی رسا اعلام می کنيم که در صورت حمله نظامی به ايران هيچ توجيهی از بار مسئوليت سنگين آغازگران و پی گيران آن جنگ نمی کاهد و آنان را در جفايی که بر ذات بشريت، به ويژه بر ملت بی دفاع ايران روا داشته می شود، همتراز با جمهوری اسلامی و شريک جرم آن حکومت قرار می دهد!

مردم جهان بدانيد که سايه تيره و شوم جنگی که با هياهوی دهشتناک سياستمداران خواهان جنگ، در ماههای گذشته بر سر ايران افتاده، فرصت جديدی برای سرکوب خواسته های به حق ملت ايران را مهيا کرده است! همانگونه که تحريمهای خرد کننده ی زيرساخت های اقتصادی ايران، به شدت هرچه تمامتر مسبب له شدن بيش از پيش اقشار آسيب پذير طبقه محروم ايران و همچنين منجر به تضعيف بنيه اجتماعی طبقه متوسط ايرانی به ويژه لايه های متوسط شهر نشين به مثابه بخش اصلی حامل و زاينده ی ارزشهای فرهنگی و مدنی شده است؛ که به روشنی نشان می دهد اين هياهوی جنگ طلبانه نيز مانع ديگری بر سر راه ملت ايران در نيل به آزادی و دمکراسی می باشد.

ملتهای جهان، بدانيد که ايران آماده داشتن نظامی دمکراتيک است! نظامی که استحقاق آنرا دارد و البته تنها بدست ملت ايران می تواند مستقر شود! ولی اگر استبداد کنونی با خواسته های ايرانيان مخالفت سرکوبگرانه ميکند، تهديدات جنگی و نيز تلاش قدرتهای بيگانه در رسيدن به خواسته های حداکثری خودشان آنهم بی توجه به تلاشها، کنشها و خواسته های ملت ايران، خدمت به استبداد حاکم بوده و زنجير ديگری بر دستان مردم ايران زده است! پس خطاب به شما ملتهای جهان با صدايی رسا اعلام می داريم که هيچ دولت و سياستمداری و نيز قدرتهای بين المللی نبايد با چنين اعمالی زمينه سرکوب آشکار و پنهان ملت ايران را در کنار سرکوب آشکار حاکميت کنونی فراهم کند!

ما باور داريم که پيش نياز اساسی برای نيل به فردايی بهتر برای همه مردم جهان به ويژه مردم منطقه خاورميانه و در نهايت ملت ايران، خاموش کردن بانگ شوم جنگ خواهی و کوبيدن بر طبل جنگ طلبی است. از همين روی از وجدان بيدار شما ملت های جهان می خواهيم تا حمايت خود را از جنبش دمکراسی خواهی ملت ايران، با اعتراض به دولتها و سياست مداران خواهان جنگ نشان دهيد! و بخواهيد تا اين بانگ شوم درجا خاموش شود!

۱۸ شهريور ۱۳۹۱ برابر با ۸سپتامبر ۲۰۱۲

خواهشمند است کسانی که می خواهند اين بيانيه را امضا کنند، نام و نام خانوادگی خود را به رايانشانی زير بفرستند:

[email protected]

درباره شهرگان

پیشنهاد خوانش

سه ترانه از میثم یوسفی

میثم یوسفی (متولد ۲۷ خرداد ۱۳۶۳ در میانه)، شاعر،ترانه‌سرا و روزنامه‌نگار ایرانی است. او در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *