In touch with Diverse Iranian Community

احضار فخرالسادات محتشمی پور همزمان با انتشار نامه سرگشاده به رييس قوه قضاييه

Fakhrossadat-MohtashamiPour-150x150 احضار فخرالسادات محتشمی پور همزمان با انتشار نامه سرگشاده به رييس قوه قضاييهفخرالسادات محتشمی پور، همسر سيد مصطفی تاج زاده، برای ادای پاره ای توضيحات به دادگاه احضار شد
همزمان با انتشار نامه سرگشاده خانواده تاج زاده به رييس قوه قضاييه و درخواست رسيدگی به برخوردهای غيرقانونی صورت گرفته با وی در دو سال گذشته، همسر اين زندانی سياسی برای ادای پاره ای توضيحات به شعبه چهار دادسرای امنيتی اوين احضار شد
اين در حالی است که هنوز پرونده محتشمی پور که پس از بازداشت وی تشکيل شده بود مفتوح است و حکمی برای وی صادر نشده است. گفتنی است محتشمی پور در روز ۱۰ اسفند ماه سال گذشته دستگير شد و مدت ۴۵ روز را در انفرادی و تحت بازجويی سپری کرد. اتهام وی نگارش عريضه های روزانه و اطلاع رسانی در خصوص وضعيت خانواده های زندانيان سياسی عنوان شده بود.
[ تحول سبز]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال