جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

اوین یک در به دیوار و دری رو به درک دارد

اوین رو به زمین صدها در دل خوش‌کُنک دارد

اوین دیو و اوین دار و اوین دیوار در دیوار

چنان برجی که پا در چاه و گیسو در فلک دارد

اوین از تنگنای دره می‌شلّاقد از بغضی

 که بین مرگ و هستی لحظه‌های دو به شک دارد

همیشه ماجراها بر علیه گرگ یا میش است

که چوپان دائمن دامی ولو در نی‌لبک دارد

اوین را آرزوهایی که در خود کشته خواهد کشت

اگر دیوار دیوار است از جایی ترک دارد

بچرخ ای چرخ همبازی مبادایم بیاندازی

که این بازی به جای سر سرِ دل بشکنک دارد

Related posts

ساعت‌ها و راهروی خالی

سینا (محمود) سنجری

یک غزل از پیام فیلی

پیام فیلی

پنج شعر از داریوش معمار

شهرگان

اظهار نظر