تازه‌ها جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

کتاب ایران ورق می‌خورد

از بلندای شعر

به کتاب شگفت ایران نگاه می‌کنم

که در زمین و آسمان ورق می‌خواند

*

بادهای آگاهی به کتاب ایران می‌پیچد

واژه‌های پوسیده‌ از برگ‌هایش فرو می‌ریزد

بادهای آزادی به کتاب ایران می‌پیچید

گرد و غبار هراس از برگ‌هایش پاک می‌شود

*

کتاب ایران ورق می‌خورد
کتاب ایران
در درون کتاب جهان ورق می‌خورد

*

گذشت آن زمان که امیری نام‌اش را
بر برگ‌برگِ کتاب ایران می‌نوشت

گذشت آن زمان که امیری پرسش‌ها را
به طناب سکوت می‌سپرد و بالا می‌کشید

در جهان دیجیتالی،
کتاب‌های جهان در درون هم باز می‌شود

دیگر نمی‌توان برگی از کتاب ایران را بی‌ سر و صدا کند

دیگر نمی‌توان فصلی‌ از کتاب ایران را
به میل خود نوشت، پاره کرد.

*

اینان تا توانسته‌اند
برگ‌های روشن کتاب ایران را سیاه کرده‌اند

اینان تا توانسته‌اند
 برگ‌های زرنگار کتاب ایران را پاره کرد‌ه‌اند

اینان از ایمان‌‌اشان هر سلاحی که خواسته‌اند ساخته‌اند

اینان از ایمان‌‌اشان هر دروغی که خواسته‌اند بافته‌اند

*

کتاب ایران ورق می‌خورد

و زنان بر برگ‌های سفیدش هرچه خواستند می‌نویسند

زنان ایران فصل‌های تازه‌ی کتاب ایران را

در خیابان‌ها می‌نویسند؛‌ در زندان‌ها می‌نویسند

در وبلاگ‌ها می‌نویسند و با یک کلیک

هزاران واژه را به پیشانی سایت‌ها پرت می‌کنند

*

زنان ایران زبان آزادی را زودتر از پرندگان می‌آموزند

زنان ایران شتاب‌های هوش‌اشان را سوار می‌شوند

وز قفس حجاب‌ها پرواز می‌کنند

زنان ایران از سپیده‌دم آزادی با معنای کامل سرمی‌زنند

*

از بلندای شعر

به کتاب شگفت ایران نگاه می‌کنم

که در زمین و آسمان ورق می‌خورد

Please follow and like us:
cool_twitter اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
icon_Visit_us_en_US اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
en_US_Follow اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
en_US_Tweet اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cool_telegram اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
telegram_message اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
telegram اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cool_linkedin اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
icon_en_US اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
en_US_share اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cool_instagram اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cool_fbmessenger اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cool_subscribe اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

Related posts

چند شعر از علی‌رضا روشن

سپیده جدیری

گفت‌وگو با فرناز جعفرزادگان پیرامون ادبیات

فرناز جعفرزادگان

شعری از احمد بیرانوند

احمد بیرانوند

اظهار نظر

close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!