ایران رويدادها گزيده‌ها

اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی

جاهد جهانشاهی (۱۳۲۵- ۱۳۹۱) نویسنده، مترجم، مدرس هنرهای نمایشی، عضو دیرین کانون نویسندگان ایران و عضو هیئت دبیران کنونی این کانون بر اثر ایست قلبی درگذشت. اما جاهد زنده است تا تعهد به آزادی و التزام به جنگیدن برای دستیابی به آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا زنده است، زنده است تا در آثاری که از بزرگانی چون مارکز، برشت، هاینریش بُل و… ترجمه کرد به حیات پُرجلال خود ادامه دهد.

jahed-Jahanshahi اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی

جاهد جهانشاهی تجسم زنده‌ی تعهد به آزادی بود؛ در بدترین شرایط جسمی، دوری راه را به هیچ می‌گرفت و برای شرکت در هر جلسه‌ی هیئت دبیران و جمع مشورتی کانون فرسنگ‌ها راه می‌پیمود. جاهد حتی یک دم یاران‌اش را تنها نگذاشت. حضور زنده و سرشار و فراموش‌نشدنی او در همین چند روز پیش در ۱۷ آذر ماه بر سر مزار زنده‌یادانِ جان‌باخته‌ی راه آزادی، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، و چند روز بعد در جلسه‌ی هیئت دبیران در ۲۱ آذر ماه گواه روشن و قاطعی است بر تعهد پایدار و تزلزل‌ناپذیر جاهد؛ چنین بود جاهد، جاهد نازنین ما!

کانون نویسندگان ایران یاد عزیز جاهد جهانشاهی را گرامی می‌دارد و با توان هرچه افزون‌تر راه‌اش را ادامه می‌دهد و در مجلس بزرگداشت او در کنار همسر، خانواده، یاران و دوستداران‌اش حضور خواهد یافت.

کانون نویسندگان ایران
۲۳ آذر ۱۳۹۱

Please follow and like us:
cute_twitter اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
icon_Visit_us_en_US اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
fa_IR_Follow اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
fa_IR_Tweet اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
cute_telegram اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
telegram_message اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
telegram اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
cute_linkedin اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
icon_en_US اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
en_US_share اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
cute_whatsapp اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
cute_instagram اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
cute_soundcloud اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
cute_fbmessenger اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
cute_youtube اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
icon_Visit_us_en_US اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
cute_email اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
cute_pinterest اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
pinterest اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی
fa_IR_save اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت جاهد جهانشاهی

Related posts

جزئیات پیشنهاد ایران در مذاکرات ژنو فاش شد

شهرگان

 دشمنان و جوانان ما

عبدالقادر بلوچ

زهر مار ایرانی برای نجات سربازان آمریکایی در افغانستان

شهروند بی‌سی

اظهار نظر