In touch with Diverse Iranian Community

saad-bahr

عکس روزنامه (ترای سیتی نا) از سعدالدین بحر، امام جماعت مسجد هدایت و رئیس مرکز فرهنگی اسلامی پورت‌کوکیتلام، که به تجاوز جنسی متهم شده است. پلیس از تمام کسانی که اطلاعاتی دارند دعوت به همکاری کرده است و احتمال داده قربانیان دیگری نیز وجود داشته باشند. [عکس از روزنامه NOW ]