تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

انتخابات شهرداری‌ها و چالش‌های ایرانی‌تباران

انتخابات شهرداری‌ها و چالش‌های ایرانی‌تباران

با هر انتخابات چه در سطح شوراهای شهر و شهرداریها و چه در انتخاب دولت محلی و فدرال، هربار این نکته را یادآور شدیم که در انتخابات شرکت کنیم.  خود را به حساب آوریم.   حضور جامعه ایرانی در هر انتخابات، پیآمدهای مثبتی را برای ایرانی تباران به ارمغان خواهد آورد.  از سویی حساسیت نامزدها بر روی جامعه ایرانی  افرایش مییابد و آنها را ملزوم میسازد تا به پاسخگویی از خواستهای منطقی جامعه برآیند.  رشد روزافزون ایرانی تباران و اشراف آنها بر حقوق شهروندی و آشنایی هر چه بیشتر با قوانین این کشور و حضور نیروی جوان که بیش از دو دهه در کانادا زندگی میکنند، این اعتماد به نفس را در آنها به وجود میآورد تا به عنوان یک فرد مستقل و یا از سوی حزب مورد علاقهاش خود را نامزد انتخابات نماید.  پس در یکی از عرصههای سیاسی و اجتماعی در این کشور شرکت مینماید و بر روی جامعه ایرانی تبار که آرایاش میتواند در پیروزی اش موثر واقع افتد به درستی حساب باز می کند. 

برای پرهیز از حرفهای تکراری و پیشگیری از هرگونه نکات ناصحانه که در حد و قواره نویسنده این یادداشت نیست شما خوانندگان عزیز را با نقطه نظرات نامزدهای ایرانی آشنا میسازیم.  از میان آنهایی که خود را نامزد پست شهردار و حضور در شوراهای شهری کردهبودند،  با نام چند تن از ایرانی تباران روبرو میشویم که عبارتند از: آقایان تورج قنبرزاده – نامزد برای پست شهردار در سوری، فرهاد صوفی – نامزد برای شورای شهر کوکیتلام، آراز ریسمانی – نامزد برای شورای شهر کوکیتلام، و یاشار خلیقی نامزد برای شورای شهر نورت ونکوور.  به همین دلیل به طرح چند سئوال پرداختیم و این سئوالات را بطور مشترک از طریق ایمیل در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار دادیم. 

تمامی نامزدهای ایرانی تبار به سئوالات ما پاسخ گفتند و تنها  آقای آراز ریسمانی نتوانستند پاسخهایشان را بطور کتبی در اختیار هفته نامه شهروند قرار دهند و در ایمیلشان عنوان کردند که فرصت پاسخگویی کتبی به سئوالات را ندارند. 

آقای احسان دیهیمی نیز با دو تن از نمایندگان نورت ونکوور(دیستریکت) آقایان: آلن نیکسون و جان گیلمور گفت و شنیدی انجام دادهاست که پاسخهای این نامزدها را نیز میخوانید.

 

About The Author

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights