ادبیات پیشنهاد سردبير نقد و بررسی

انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد

 negah-2-211x300 انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کردشهرگان: انتشارات نگاه در اسفند ماه، چهار مجموعه شعر از شاعران نسل امروز ایران (فریاد شیری، سپیده جدیری، شهین خسروی‌نژاد و رضا حیرانی) منتشر کرد.

"چند رضایی" اثر رضا حیرانی، "و تن فروشی نیست" اثر فریاد شیری، "دختر خوبی که شاعر است" اثر سپیده جدیری و "امپرسیون بیرون غار" اثر اُرا (شهین خسروی‌نژاد) عناوین این کتاب‌ها را تشکیل می‌دهد.

این آثار در قالب "نگاه تازه‌ی شعر" انتشار یافته‌ است و به زودی کتاب‌هایی از دیگر شاعران این نسل نیز به این مجموعه خواهد پیوست.

انتشارات نگاه پیش‌تر در فراخوانی از تصمیم خود برای انتشار مجموعه شعرهایی از نسل امروز خبر داده بود و این چهار مجموعه، نخستین کتاب‌هایی به شمار می‌آید که بر اساس آن فراخوان، انتشار یافته‌ است.

طراحی تصویر روی جلد این چهار کتاب را اردشیر رستمی بر عهده داشته و داریوش معمار به عنوان مشاور بخش شعر در این زمینه با انتشارات نگاه همکاری کرده است.

این ناشر در بهار 1391 مجموعه شعرهایی از دیگر شاعران نسل امروز ایران را نیز منتشر می‌کند.

Please follow and like us:
cute_twitter انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
icon_Visit_us_en_US انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
fa_IR_Follow انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
fa_IR_Tweet انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
cute_telegram انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
telegram_message انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
telegram انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
cute_linkedin انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
icon_en_US انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
fa_IR_share انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
cute_whatsapp انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
cute_instagram انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
cute_soundcloud انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
cute_fbmessenger انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
cute_youtube انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
icon_Visit_us_en_US انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
cute_email انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
cute_pinterest انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
pinterest انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد
fa_IR_save انتشارات نگاه چهار مجموعه ‌شعر از نسل امروز ایران منتشر کرد

Related posts

چند شعر از ملینا علیپور

شهرگان

عصایی برای شعر امروز

کریم قیطانی‌ فرد

حرکت در شبِ سرخ فام

شهرگان

اظهار نظر