In touch with Diverse Iranian Community

«او بر لبه‌ی تیز خواب‌ها راه می‌رود»

نگاهی به: «و غیره‌»ی سپیده جدیری

Sepideh-Book-341x544 «او بر لبه‌ی تیز خواب‌ها راه می‌رود»

یك نوع نوشتار سهل و ممتنع در شعرهای سپیده جدیری هست كه مشخصه‌ی تفكر شاعرانه‌ی سپیده جدیری ست. شعرهاش نه تصویر محض‌اند و نه آوای محض؛ حرف‌هایی ریخته از گلو هستند كه در تنهایی‌ی كلمات، بغض كرده و آواز می‌خوانند. در امتداد نوشتار سپیده جدیری، صدای طنین مطنطن كلمات است كه خستگی ی خواننده را در می‌كند. این نقطه‌ی قوت نوشته‌های اوست كه نظم گفتارش، تولید آهنگی برای جملات كرده است. و تلاطم امواج دریای نوشتارش، نوعی آشوب شاعرانه را دامن می‌زند كه در نوع خود بی نظیر است. شعرهای سپیده جدیری را باید خواند. بهترین نوشته‌های او شعرهای او هستند. و سریعترین راه برای ملاقات شاعر، تورق در دفاتر اشعار اوست. شعر سپیده جدیری، شعر ساده نیست، در عین حال كه پیچیده هم نیست. او بر لبه‌ی تیز خواب‌ها راه می‌رود. و بیداری، خود را در لابلای تمهیدهای شاعرانه‌ی ظریف كلماتش، پنهان كرده است.

نمونه شعر: هر شعری از سپیده جدیری، دنیای كوچك و ظریف و زنانه و شاعرانه‌ی خودش را دارد.

شعرهای سپیده جدیری را حداقل باید دوبار خواند. شعرهای این شاعر خوب را باید خواند.

سهراب رحیمی
چهاردهم ماه مه
مالمو، سوئد

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال