In touch with Diverse Iranian Community

بارداری و زایمان در کانادا

کارگاه آموزشی رایگان

موسسه childbearing  برگزار میکند:

بارداری و زایمان در کانادا

اطلاع رسانی درباره ی حق انتخاب های شما در بارداری و زایمان و معرفی منابع موردنیاز.

در این کارگاه مطالب زیر ارایه می گردد:


v     انتخاب پزشک یا ماما


v     تستهای دوران بارداری


v     فواید شرکت در کلاسهای دوران بارداری


v     انتخاب مکان زایمان (بیمارستان یا منزل)


v     مداخلات پزشکی در زایمان


v     نقش دوولا در زایمان


v     سزارین و زایمان طبیعی پس از سزارین


v     درمانهای جنبی 


v     ساپورت شیردهی

 

ضمنا عکاس مخصوص بارداری نیز در سالن حضور دارد  و نمونه عکس رایگان از خانمهای باردار تهیه میشود.

سخنران: شهرزاد طیبی، مدرس کلاس های بارداری و ساپورت زایمانی (دولا)

مکان: Community Room (203), Capilano Mall, 935 Marine Dr., North Vancouver, BC

زمان: دوشنبه 24 اکتبر  ساعت 6-4  

تلفن: 6684-340-604

 [email protected] :Email

www.childbearing.org

حضور برای همگان آزاد و رایگان می باشد.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال