ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

بازجویی و تهدید زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات

• طی این بازجویی‌ها که بابرخورد تند و توهین آمیز نیروهای امنیتی همراه بوده، با تهدید از آن‌ها خواسته شده رفت و آمد به مکانهای متعلق به زرتشتیان را محدود سازند و در غیر این صورت با آن‌ها برخورد خواهد شد و عواقب آن با خود زرتشتیان خواهد بود….

بازجویی و تهدید چند تن از زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات در پی انتشار گزارشی در کلمه از فشارهای چند ماهه نیروهای امنیتی بر بنیاد فرهنگی جمشید متعلق به زرتشتیان، فشار‌ها هم چنان ادامه یافته و چندین تن از شهروندان زرتشتی احضار و در این رابطه بازجویی شدند.

به گزارش خبرنگار کلمه، طی این بازجویی‌ها که بابرخورد تند و توهین آمیز نیروهای امنیتی همراه بوده، با تهدید از آن‌ها خواسته شده رفت و آمد به مکانهای متعلق به زرتشتیان را محدود سازند و در غیر این صورت با آن‌ها برخورد خواهد شد و عواقب آن با خود زرتشتیان خواهد بود.

با توجه به پیشینه زرتشتیان و زندگی مسالمت آمیز آن‌ها با دیگر ادیان در ایران طی قرنهای اخیر، این برخورد‌ها که از موارد واضح نقض قانون اساسی در راستای حقوق شهروندی اقلیتهای رسمی و شناخته شده در کشور به شمار می‌ رود کم سابقه بوده است.

چندی است از دوربین‌های حفاظتی یک ساختمان دولتی در مقابل بنیاد فرهنگی جمشید برای کنترل رفت و آمد به این مکان فرهنگی که سابقه فعالیت قانونی ۱۵ ساله دارد استفاده می‌شود.

کلمه پیش از این گزارش داده بود که ماموران امنیتی از حدود یک ماه پیش از انتخابات ریاسات جمهوری در خرداد ماه ۱۳۹۲ با فشار بر مسئولین این بنیاد زرتشتی، آن‌ها را وادار کردند تا کلیه کلاس‌ها و نشست‌های فرهنگی و مدنی خود را به حالت تعلیق در آورند.

[کلمه]

Please follow and like us:
cool_twitter بازجویی و تهدید زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات
icon_Visit_us_en_US بازجویی و تهدید زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات
en_US_Follow بازجویی و تهدید زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات
en_US_Tweet بازجویی و تهدید زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات
cool_telegram بازجویی و تهدید زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات
telegram_message بازجویی و تهدید زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات
telegram بازجویی و تهدید زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات
cool_linkedin بازجویی و تهدید زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات
icon_en_US بازجویی و تهدید زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات
en_US_share بازجویی و تهدید زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات
cool_instagram بازجویی و تهدید زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات
cool_fbmessenger بازجویی و تهدید زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات
cool_subscribe بازجویی و تهدید زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات

Related posts

فیلم ما به شیوه‌ی پارتیزانی تهیه شده

سپیده جدیری

طنز/ توافق ژنو پنج‌صفحه‌ای بود!

شهرگان

یازده نفر از بهاییان به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شدند

شهروند بی‌سی

اظهار نظر

close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!