گزيده‌ها

برای وفات‌کرده‌های بهایی در تبریز اجازه خاکسپاری صادر نمی‌شود

شهرگان: براساس گزارشات رسیده به شهروند بیسی و نیز به نقل از ‏عدهای از بستگان بهاییهای ونکوور، شهروندان بهایی پس از مرگ ‏عزیزانشان در تبریز اجازه خاکسپاری اموات خود در این شهر را دریافت نمیکنند.  بستگان یکی از وفات ‏یافتهها طی تماس تلفنی با شهروند گفت خالهاش به نام صغرا طاهرپور ‏زکی که در اوایل آذرماه امسال در سن ۸۲ سالگی در شهر تبریز فوت کرده، ‏تاکنون مجوز دریافت دفن در «وادی رحمت» تبریز را دریافت ‏نکردهاست.  ‏

vadi-e-rahmat-tabriz برای وفات‌کرده‌های بهایی در تبریز اجازه خاکسپاری صادر نمی‌شود

جسد طاهرپور زکی در سردخانه تبریز به مدت یک هفته است که منتظر ‏جواز دفن است ولی به دلیل بهایی بودن، تاکنون به خانوادهاش اجازه ‏تدفین و تشریفات مربوط به آن را ندادهاند. او گفت پیش از این به ‏خانوادههای بهائیان در تبریز، اجازه تدفین شبانهی متوفی را صادر میکردند ولی از یک ‏سال پیش، این دوازدهمین موردی است که اجازه دفن درگذشته‌گان بهائیان در تبریز صادر ‏نشده است.  این هموطن بهایی افزود: جسد را در سردخانه نگهداری ‏میکنند و پس از گذشت یک هفته تا ده روز، از خانوادههای متوفی ‏درخواست پول برای هزینه دفن میکنند و بدون تشیع جنازه و ‏تشریفات، در قبرستانی در میاندوآب دفن میکنند. ‏

به گفته یکی از بستگان این متوفی که در شهر ‏ونکوور زندگی میکند، وفات یافته‌ی بهایی وصیت کرده بود تا در وادی رحمت تبریز دفن شود، ‏ولی مسئولان در شهر تبریز اجازه دفن اموات بهائیها در قبرستان این شهر را ‏صادر نمیکنند و تنها از خانواده‌ها پول دریافت میکنند تا جسد عزیزانشان را در ‏نقطهای نامعلوم در قبرستانی در شهر میاندوآب به خاک بسپارند.‏

او اضافه کرد، ما نمیدانیم واقعاً چه بلایی به سر اجساد و مردگان ما میآورند.

Please follow and like us:
cute_fb برای وفات‌کرده‌های بهایی در تبریز اجازه خاکسپاری صادر نمی‌شود
cute_twitter برای وفات‌کرده‌های بهایی در تبریز اجازه خاکسپاری صادر نمی‌شود
cute_telegram برای وفات‌کرده‌های بهایی در تبریز اجازه خاکسپاری صادر نمی‌شود
cute_linkedin برای وفات‌کرده‌های بهایی در تبریز اجازه خاکسپاری صادر نمی‌شود
cute_whatsapp برای وفات‌کرده‌های بهایی در تبریز اجازه خاکسپاری صادر نمی‌شود
cute_instagram برای وفات‌کرده‌های بهایی در تبریز اجازه خاکسپاری صادر نمی‌شود
cute_soundcloud برای وفات‌کرده‌های بهایی در تبریز اجازه خاکسپاری صادر نمی‌شود
cute_fbmessenger برای وفات‌کرده‌های بهایی در تبریز اجازه خاکسپاری صادر نمی‌شود
cute_youtube برای وفات‌کرده‌های بهایی در تبریز اجازه خاکسپاری صادر نمی‌شود
cute_subscribe برای وفات‌کرده‌های بهایی در تبریز اجازه خاکسپاری صادر نمی‌شود
cute_pinterest برای وفات‌کرده‌های بهایی در تبریز اجازه خاکسپاری صادر نمی‌شود

Related posts

پنج شعر از غلامعلی شکوهیان

غلامعلی شکوهیان

چگونه کانادا در موضوع زنان بومی ناکام ماند:

سید مصطفی رضیئی

گفت‌و‌گو با مهین میلانی‌ رورنامه‌نگار، مترجم و نویسنده

شهرگان

اظهار نظر