تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر: عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنيد

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر: عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنيد
تبلیغات

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامهء مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، از شما درخواست می کند فورا در باره مساله زير در ايران اقدام کنيد.


اطلاعات تازه
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر از طريق «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» (LDDHI) از دستگيری آقاي عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، مطلع شده است.
براساس اطلاعات دريافتی، آقای عبدالفتاح سلطانی در روز ۱۹ شهريور ۱۳۹۰ در جلوی دادگاه انقلاب اسلامی به وسيله ماموران انتظامی که حکم جلب او را داشته اند دستگير شده است. بعد از ظهر آن روز، چهار مامور امنيتی بدون داشتن حکم تفتيش منزل و دفتر کار او را بازرسی کردند و تعدادی سی دی، اوراق و اسناد و لپ تاپ فرزندان او را با خود بردند. در زمان انتشار اين فراخوان فوری، آقای عبدالفتاح سلطانی هنوز در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوين در بازداشت انفرادی به سر می برد، اما اتهام وی را به وکيل او اطلاع نداده اند.
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر دستگيری آقای عبدالفتاح سلطانی و اين اقدام تازه آزار و اذيت اعضای بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم می نمايد و اين اقدامات را به قصد تنبيه فعاليت های صلح آميز و مشروع حقوق بشری آنها تلقی می کند.


اطلاعات پيشينه ای
کانون مدافعان حقوق بشر، که پنج وکيل دادگستری از جمله گيرنده جايزه صلح نوبل ۲۰۰۳ شيرين عبادی بنيان گذاشته بودند، در سال ۱۳۸۷ بسته شد. به علاوه، معاون دادستان تهران در تاريخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۸ رسما خانم شيرين عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر را متهم کرد که با نيروهای خارجی برای به راه انداختن يک «انقلاب مخملی» در ايران ارتباط برقرار نموده اند. دفاتر کانون مدافعان حقوق بشر تا به امروز بسته مانده است. از آن پس، موجی از دستگيری و آزار و اذيت عليه وکلای حقوق بشری و به ويژه عليه بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر به راه افتاده است.
آقای عبدالفتاح سلطانی در تاريخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ به وسيله چهار مامور لباس شخصی دستگير شد. محل نگهداری او تا تاريخ ۱۶ تير ۱۳۸۸ نامعلوم بود و پس از آن روشن شد که در بند ۲۰۹ زندان اوين به سر می برد. او در تاريخ ۴ شهريور ۱۳۸۸، پس از ۷۰ روز بازداشت خودسرانه شامل ۱۷ روز بازداشت انفرادی، با وثيقه ای در حدود ۱۰۰۰۰۰ دلار امريکايی آزاد شد. اما از آن پس با اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» روبرو بوده ولی محاکمه نشده است. به علاوه حکومت در تاريخ ۱۰ مهر ۱۳۸۸ گذرنامه او را ضبط کرد و مانع سفر وی به آلمان برای دريافت جايزه بين المللی حقوق بشر نورمبرگ شد.
خانم معصومه دهقان، همسر آقای عبدالفتاح سلطانی در تاريخ ۱۴ تير ۱۳۹۰ به شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در زندان اوين احضار و بازداشت شد. آقای سلطانی، که وکيل همسرش نيز هست، اجازه نيافت او را در دادگاه همراهی کند. اطلاعات ديگری در باره اتهام يا دليل بازداشت خانم دهقان ارائه نشد. خانم معصومه دهقان در تاريخ ۱۹ تير ۱۳۹۰ با وثيقه آزاد شد.
آقای محمد علی دادخواه، وکيل دادگستری و عضو بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، به همراه سه تن از همکاران و دخترش به وسيله ۳ مامور لباس شخصی بدون حکم بازداشت در تاريخ ۱۷ تير ۱۳۸۸ دستگير شد. سپس دفتر وکالت او تعطيل و مهر و موم شد. آقای دادخواه که به «داشتن اسلحه و ترياک» و ارتباط با «دشمنان» متهم شده بود در تاريخ ۲۲ شهريور ۱۳۸۸ با وثيقه ای در حدود ۷۰۰۰۰۰ دلار امريکايی آزاد شد. در ۱۲ تير ۱۳۹۰ به آقای دادخواه اطلاع داده شد که پيرو ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگويی آن و نيز وکالت در پرونده عليه متروی اصفهان که آثار ميراث ملی را به خطر انداخته است، به اتهام «اقدام و تبليغ عليه نظام اسلامی» به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از حرفه وکالت و تدريس در دانشگاه محکوم شده است. محاکمه او در ارتباط با پرونده سال ۱۳۸۸ در ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ انجام شده بود. در زمان انتشار اين فراخوان فوری، آقای دادخواه با وثيقه آزاد است.
به علاوه، آقای محمد سيف زاده، عضو بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» از طريق تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر و «تبليغ عليه نظام» از طريق مصاحبه با رسانه های بيگانه در تاريخ ۷ آبان ۱۳۸۹ به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شد. او که از تاريخ ۲۲ فروردين ۱۳۹۰ در بازداشت به سر می برد عليه اين حکم اعتراض کرده است. در خرداد ماه ۱۳۹۰ به خانواده آقای سيف زاده اطلاع داده شد که دادگاه تجديد نظر حکم زندان او را به ۲ سال کاهش داده است.


اقدام های مورد درخواست:
لطفا به دولتمردان ايران نامه بنويسيد و از آنها بخواهيد:
۱ – تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقای عبدالفتاح سلطانی و نيز ديگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، شامل آقايان محمد علی دادخواه، آقای محمد سيف زاده و خانم شيرين عبادی و نيز تمام مدافعان حقوق بشر و خانواده هايشان را در ايران تضمين کنند؛
۲ ـ به هر گونه آزار و اذيت ـ از جمله در سطح قضايی ـ عليه آقای عبدالفتاح سلطانی و خانواده او و نيز به طور کلی تمام مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند؛
۳ ـ در هر شرايطی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ويژه:
• ماده ۱ آن که می گويد: «همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق اين حقوق و آزادی ها فعاليت کنند،»
• ماده ۵ (ب) که می گويد: «همه افراد حق دارند برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق اين حقوق و آزادی ها به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی (…) برای تشکيل سازمان های غيردولتی، انجمن ها يا گروه ها، عضويت يا شرکت در آنها اقدام کنند،»
• ماده ۲ـ۱۲ که می گويد: «دولت بايد کليه تدبيرهای لازم را به کار گيرد تا حمايت مراجع ذيصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، تبعيض منفی عملی و يا قانونی، فشار يا هرگونه اقدام خودسرانه ديگر در پی استفاده مشروع و قانونی اين افراد از حقوق مذکور در اعلاميه حاضر، تضمين گردد.»
۴ ـ به طور کلی، در هر شرايطی تضمين کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و موازين بين المللی که ايران نيز متعاهد آنهاست رعايت خواهند شد.
نامه ها را به مقامات زير ارسال کنيد:
• رهبر انقلاب اسلامی، آيت الله سيدعلی خامنه ای: info_leader@leader.ir
• رياست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد: فکس: ۵۸۸۰ ۶۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸
• رياست قوه قضاييه، آيت الله صادق لاريجانی: bia.judi@yahoo.com / info@dadgostary-tehran.ir؛ فکس: ۶۵۶۷ ۳۳۱۱ ۲۱ ۹۸+/۶۶۷۱ ۸۷۹ ۲۱ ۹۸+
• وزير امور خارجه: فکس: ۶۶۷۴۳۱۴۹-۲۱-۹۸+
• نمايندگی دائمی جمهوری اسلامی ايران در ژنو، سوئيس
Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran, Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland, Fax: +۴۱ ۲۲ ۷۳۳۰۲۰۳
Email: mission.iran@ties.itu.int
• سفارت ايران در بروکسل، بلژيک
Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: + ۳۲ ۲ ۷۶۲ ۳۹ ۱۵.
Email: iran-embassy@yahoo.com
لطفا به نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی ايران در کشورخودتان نيز نامه بنويسيد.
***
پاريس ـ ژنو، ۲۱ شهريور ۱۳۹۰
لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره اين درخواست مطلع فرماييد.
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، برنامهء مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتيبانی مشخص از اين افراد در زمان نياز است.
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر:
E-mail: Appeals@fidh-omct.org
• Tel and fax FIDH + ۳۳ (۰) ۱ ۴۳ ۵۵ ۲۵ ۱۸ / +۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۱۸ ۸۰
• Tel and fax OMCT + ۴۱ (۰) ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۳۹ / + ۴۱ ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۲۹
پخش: جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران: lddhi(at)fidh.net يا lddhi.fidh(at)gmail.com

نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

پادکست شهرگان


آرشیو شهرگان