تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

به یاد و در سوکِ دکتر حسین فاطمی

به یاد و در سوکِ دکتر حسین فاطمی

ای سرورِ آزادگان ، یادت گرامی باد

 

وقتی که آن ابله به اعدامِ تو فرمان داد ،

وقتی هزاران جان کنارِ جانِ تو جان داد ،

 

وقتی سرودِ « زنده بادت» بر لبت غلتید ، *

خون‌خواهیَت را ای به خون آغشته ، فرمان داد

 

نامِ بلندت اینچنین ورد زبان‌ها شد

راه و روندت رهنمای رفتنِ ما شد

 

دیدی چسان در دامِ ، خود‌گسترده ، درافتاد ؟

دیدی که آن بیمایه ابله چه رسوا شد ؟

 

امروز چون دیروز باز از هولِ جان بگریخت

امروز چون دیروز در بیگانگان آویخت

 

بارِ دگر این بی‌خرد با خفّت و خواری 

آن آبروی رفته را بر رویِ نامش ریخت

 

آخر به دامان که ریزم اشک این غم را

آخر کرا گویم غمِ این درد و ماتم را

 

آوخ که می سوزد هنوز آن خانه در‌ بیداد

شادا که رفتی و ندیدی این جهنم را

 

هرگز مپنداری که یادت می‌رود از یاد

هرگز مپنداری که خاموش است این فریاد

 

آزادگی با یادِ هر ‌آزاده ، می بالد

ای سرورِ آزادگان ، یادت گرامی باد

 

* « پاینده ایران، زنده باد دکتر مصدق» آخرین‌کلامش در کشتارگاه.

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights