گزيده‌ها هنر

بگذار از یاد نبریم

شهرگان: قطعه زیر از گرانت نیوفلد* است که به مناسبت روز گرامی‌داشت رزمندگان گفته شده‌ و توسط همکار ما محسن صفاری در گروه ترجمه شهرگان به فارسی ترجمه شده‌است:

remembrance-day1 بگذار از یاد نبریم

بگذار از یاد نبریم رزمندگانی را که معلول شدند، فقیر شدند، و حمایت از آنها دریغ شد.

بگذار از یاد نبریم خشونت داخلی‌ ارتش را، وحشیگری، و «شلیک دوستانه » را.

بگذار از یاد نبریم سربازان زن بیشماری را که مورد آزار جنسی‌ قرار گرفتند و ارتش از آنها چشم پوشی کرد.

بگذار از یاد نبریم خانواده‌های ارتشی را که دست به سو‌‌ خیریه‌ها و کمک‌های غذایی دراز می‌‌کنند.

بگذار به جای تعصب وطن پرستی‌ فرصت طلبانه، حقایق را در مورد جنگ‌های گذشته از یاد نبریم.

بگذار از یاد نبریم دولت ما ترجیح می‌‌دهد میلیون‌ها دلار برای تبلیغات دروغین در مورد جنگ‌های گذشته خرج کند به جای آنکه حتی یک دلار صرف این کند که یک سرباز یا خانواده‌اش دچار فقر نشوند. 

بگذار از یاد نبریم سیاست‌مدارانی را که شرایط زندگی رزمندگان برایشان اهمیتی ندارد، و رزمندگانی را که به هنگام ملاقات‌های تشریفاتی با این سیاست‌مداران چرت می‌‌زنند.

بگذار از یاد نبریم که آنان از کیسه ما خرج می‌‌کنند تا فرزندان مان، برادران و خواهران مان، والدین، دوستان، و همسایگان مان را به کشتن یا کشته شدن، معلول کردن یا معلول شدن، نابود کردن یا نابود شدن بفرستند.

بگذار از یاد نبریم سهم ارتش را در تاریخ طولانی کشتارهای دسته جمعی علیه بومیان این سرزمین.

بگذار سهم هر کسی‌ را، اگر نه چندان سفید، اگر نه چندان مذکر، اگر نه چندان متمایل به جنس مخالف، و نه چندان مسیحی‌، در بازسازی تاریخ‌مان از یاد نبریم.

بگذار از یاد نبریم هشدار آیزنهاور را در مورد بالا گرفتن کار مجتمع‌های صنعتی – نظامی، که به حقیقت پیوست.

poppies بگذار از یاد نبریم

بگذار از یاد نبریم که منابع، انرژی، و ثروت ما هر چه بیشتر و بیشتر به طرف ارتش و شرکت‌هایی‌ که از ارتش منتفع می‌‌شوند سرازیر می‌‌شود، در حالی‌ که فقر، نابرابری، و بی‌ عدالتی در حال افزایش است.

بگذار از یاد نبریم که علیرغم ژست‌ها در مورد دفاع از حقوق مردم جهان و آزادی، ارتش ما بر بسیاری از آنان که واقعاً نیازمند چنین دفاعی هستند چشم پوشیده، و به آنان که چنین نیازی نداشته‌اند حمله کرده است.

بگذار از یاد نبریم که ارتش ما چشم و گوش خود را بر مردم روآندا بسته‌است. 

بگذار از یاد نبریم که جنگ نه‌ تنها زندگی‌ انسان‌ها، که موجودات دیگر، گیاهان، و طبیعت را نیز به نابودی کشانده است.

بگذار از یاد نبریم که هیچ گونه نیکی‌، عدالت، و یا میهن پرستی‌ توجیه کننده کشتن و نابود کردن نیست.

بگذار از یاد نبریم که جنگ افتخار آمیز، پسندیده، و عادلانه نیست.

بگذار از یاد نبریم که جنگ شریرانه، نابود کننده، و مرگ «انسانیت» ماست.

بگذار از یاد نبریم تا زمانی‌ که ما بیداد جنگ را می‌‌گسترانیم، هیچ کس «آزاد» نخوهد بود.

بگذار از یاد نبریم که ما هم فراموش کاریم.

* Grant Neufled فعال اجتمایی در کلگری

منبع به زبان انگلیسی: rabble.ca

Please follow and like us:
cute_twitter بگذار از یاد نبریم
icon_Visit_us_en_US بگذار از یاد نبریم
fa_IR_Follow بگذار از یاد نبریم
fa_IR_Tweet بگذار از یاد نبریم
cute_telegram بگذار از یاد نبریم
telegram_message بگذار از یاد نبریم
telegram بگذار از یاد نبریم
cute_linkedin بگذار از یاد نبریم
icon_en_US بگذار از یاد نبریم
en_US_share بگذار از یاد نبریم
cute_whatsapp بگذار از یاد نبریم
cute_instagram بگذار از یاد نبریم
cute_soundcloud بگذار از یاد نبریم
cute_fbmessenger بگذار از یاد نبریم
cute_youtube بگذار از یاد نبریم
icon_Visit_us_en_US بگذار از یاد نبریم
cute_email بگذار از یاد نبریم
cute_pinterest بگذار از یاد نبریم
pinterest بگذار از یاد نبریم
fa_IR_save بگذار از یاد نبریم

Related posts

«سانسور به خلاقیت و تفکر متفاوت منتهی می‌شود»

صادق امیری

درباره‌ی کتابی به‌نام لولیتا

اکرم پدرام‌نیا

«کجایی رفیق»

شهرگان

اظهار نظر