صفحه اول گزارش

بیانیه‌ی تحریم جشنواره‌ی فجر

 بنام واژه

با تسلیت به بازماندگان ۱۷۶ نفر و ۱۵۰۰ نفر

با احترام به خون شهدای قلم؛
اگرچه در عرصه‌ی هنر معاصر، نیاز به کارزار نه به جشنواره فجر و تحريم جشنواره‌های حکومتی، دست‌کم از قتل نویسندگان در اثنای قتل‌های زنجیره‌ای به این سو حس می‌شد، اما با توجه به حوادث سال‌های اخیر، گستردگی تخریب و ویرانی فرهنگ، استحاله‌ی هنر و نیز برخوردهای تند حکومتی با اعتراضات مردمی و تشدید رویه‌های خشونت بار، دستگيری دگر‌اندیشان، اعمال احکام سنگین برای هنرمندان دگراندیش، کارگران، فعالان مدنی و حتا وکلای مدافع ايشان، ما جمعی از شاعران، نویسندگان، منتقدین، و فعالان عرصه‌ی هنر کلیه‌ی جشنواره‌های هنری فجر را بصورت نمادین و همه‌ی جشنواره‌های حکومتی و حضور در صدا و سیما را به صورت اعم، تحریم کرده و مادامی که بنای آزادی در کشور نهاده نشده و همه‌ی مردم با هر نگاه و اعتقاد و سلیقه‌، طعم آنرا نچشیده‌اند، از هرگونه همراهی با جریان‌های تبلیغی، فرهنگی و هنری با دولت تبری جسته، و از همه‌ی فعالان جشنواره‌های حکومتی اعم از شرکت‌کنندگان، برگزار‌کنندگان و داوران دعوت می‌کنیم به این کارزار بپیوندند، برای حضور و شرکت در این کاروزار، سوابق گذشته‌ی دوستان عرصه‌ی هنر در همراهی با جریان‌های دولتی و حکومتی ملاک نیست.

Please follow and like us:
cool_twitter بیانیه‌ی تحریم جشنواره‌ی فجر
icon_Visit_us_en_US بیانیه‌ی تحریم جشنواره‌ی فجر
en_US_Follow بیانیه‌ی تحریم جشنواره‌ی فجر
en_US_Tweet بیانیه‌ی تحریم جشنواره‌ی فجر
cool_telegram بیانیه‌ی تحریم جشنواره‌ی فجر
telegram_message بیانیه‌ی تحریم جشنواره‌ی فجر
telegram بیانیه‌ی تحریم جشنواره‌ی فجر
cool_linkedin بیانیه‌ی تحریم جشنواره‌ی فجر
icon_en_US بیانیه‌ی تحریم جشنواره‌ی فجر
en_US_share بیانیه‌ی تحریم جشنواره‌ی فجر
cool_instagram بیانیه‌ی تحریم جشنواره‌ی فجر
cool_fbmessenger بیانیه‌ی تحریم جشنواره‌ی فجر
cool_subscribe بیانیه‌ی تحریم جشنواره‌ی فجر

Related posts

گذر از ماه عسل ترامپ، به ماحصل ترامپ

دنیز ایشچی

پیدایش داعش

شهرگان

داده‌های ماه آگوست سرشماری ۲۰۱۶: ازدواج، خانواده و زبان

شهرگان

اظهار نظر

close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!