صفحه را انتخاب کنید

بیانیه «اتحاد دموکراسی خواهان ایران»

بیانیه «اتحاد دموکراسی خواهان ایران»

election2به مناسبت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

هموطنان عزیز!

«انتخابات»! مجلس شورای اسلامی در شرایطی در راه است که جنگ قدرت میان راستگرایان حاکم به اوج رسیده است. گروه های حاضردرقدرت، بی توجه به دردها ومشکلات مردم وبحرانی سراسری وفزاینده که سرتاسر ساختار سیاسی واقتصادی – اجتماعی کشور را فرا گرفته است وخطر فزاینده‌ی مداخلات خارجی که استقلال کشور را تهدید می‌کند، برای به چنگ آوردن سهمی بیشتر از قدرت و ثروت به جان هم افتاده وآشکار ونهان یکدیگر را به انحراف، فساد ومحاربه متهم وتهدید می‌کنند. درچنین شرایطی، صحنه آرایی دولتمردان برای نمایش انتخاباتی، نشان از اهمیت کسب قدرت بیشتربرای گروه های حاکم دارد.

 در این صحنه، نه آنان که باید انتخاب شوند هیچ نشانی از تعهد به مردم وحل مشکلات و مطالباتشان نشان می‌دهند، ونه آنان که باید انتخاب کنند حق انتخابی بیش ازرأی دادن به افراد دست چین شده از میان گروه های حاکم دارند، ونه از صندوق رأی، سرانجام، آن در می‌آید که درآن هست.

بنابراین نتیجه، این انتخابات هرچه باشد هیچ سودی برای مردم ما ندارد؛ چرا که در پایان کار هم آنچه فراهم می‌آید مجلسی مطیع و وامدار قدرت است؛ و بازتابنده مطالبات مردم و پیگیر منافع ملی نیست.

بی تردید مردم ایران هشیار تر از آن اند که به ورطه کارزار تبلیغاتی و قدرت طلبی راستگرایان حاکم درافتند و بازیگر این نمایش رسوا شوند.

«اتحاد دموکراسی خواهان ایران» بر پایه باورهای خود و نیاز جامعه که همانابرقراری صلح، دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی در ایرانی آباد، آزاد وهمبسته است ضمن تحریم این انتخابات، همگان را به تلاشی پیگیربرای تحریم فراگیر انتخابات پیشِ رو، فرا می‌خواند.

پیروز باد صلح

برقرار باد استقلال

زنده باد آزادی

اتحاد دموکراسی خواهان ایران

دی ماه ۱۳۹۰

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> به سوی واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد