ایران رويدادها

تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید

Khorshid-150x150 تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید

اطلاعیه‌ی جایزه‌ی خورشید: از آنجا که در هیأت داوران و شیوه‌ی مدیریت چهارمین دوره‌ی جایزه‌ی شعر زنان ایران (خورشید) تغییراتی به وجود آمده است، مهلت ارسال آثار برای این دوره، یک ماه – تا پایان شهریور ماه – تمدید می‌شود.
تمام زنان شاعری که تاریخ چاپ اول مجموعه شعر آنها در صفحه‌ی شناسنامه‌ی کتاب، سال 1389 باشد یا سند اعلام وصول آن در سال 1389 صادر شده باشد، می‌توانند تا پایان شهریور ماه 1390 با ارسال پنج نسخه از کتاب خود به آدرس تهران، صندوق پستی 643/14185 در این رقابت شرکت کنند.
همچنین زنان شاعری که قصد دارند با کتاب شعر منتشرنشده‌شان در این رقابت حضور یابند، می‌توانند فایل وُرد یا پی‌دی‌اف کتاب خود را که تعداد صفحات آن دست کم باید به چهل صفحه‌ی A4 برسد، تا پیش از پایان مهلت ذکر شده به آدرس [email protected] ارسال کنند.
شایان ذکر است؛ خانم‌ها بهاره رضایی و گراناز موسوی همکاری خود را با این دوره ادامه نخواهند داد و جایزه‌ی خورشید نیز از این پس به شکل شورایی اداره می‌شود. همچنین، آقای علیرضا بهنام، شاعر، مترجم و منتقد به عنوان سخنگوی جایزه و خانم مهری جعفری، شاعر و منتقد به عنوان عضو هیأت داوران همکاری خود را با چهارمین دوره‌ی جایزه‌ی خورشید آغاز خواهند کرد. 

Please follow and like us:
cute_twitter تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
icon_Visit_us_en_US تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
fa_IR_Follow تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
fa_IR_Tweet تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
cute_telegram تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
telegram_message تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
telegram تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
cute_linkedin تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
icon_en_US تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
fa_IR_share تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
cute_whatsapp تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
cute_instagram تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
cute_soundcloud تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
cute_fbmessenger تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
cute_youtube تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
icon_Visit_us_en_US تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
cute_email تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
cute_pinterest تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
pinterest تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید
fa_IR_save تمدید مهلت ارسال آثار و اعلام تغییرات گردانندگان جایزه‌ی خورشید

Related posts

تاکید بر قول‌های انتخاباتی در اولین سخنرانی اریکه دولت دموکرات نوین

شهرگان

محمد فرهنگ‌دوست؛ قهرمان ملی کشتی ایران درگذشت

شهرگان

ملاقات و اعلام همبستگی‌ نخست وزیران سابق کانادا با چیف ترسا

شهرگان

اظهار نظر