شعر گزيدهٔ خبر‌ها

جهان تنها!

Daffodil-Wallpapers-scaled جهان تنها!

خیابان تنها، شهر تنها

عشق تنها،

زمینِ تنها‌

تن‌ها

تنها تر از

تنها.

آغوش در تنهایی خود

افسرده

لب از لبِ خود

رنجیده

بوسه‌

در حسرت بوسیدن

درمانده

نوروز

خسته از راه

تازه رسیده

سبدی از

گلِ امید آورده

بهار

فارغ از هر بگومگو

با دهانی پر از

شکوفه

می بوسد و به‌آغوش می‌کشد

جهانی که

در خود تکیده

Please follow and like us:
cool_twitter جهان تنها!
icon_Visit_us_en_US جهان تنها!
en_US_Follow جهان تنها!
en_US_Tweet جهان تنها!
cool_telegram جهان تنها!
telegram_message جهان تنها!
telegram جهان تنها!
cool_linkedin جهان تنها!
icon_en_US جهان تنها!
en_US_share جهان تنها!
cool_instagram جهان تنها!
cool_fbmessenger جهان تنها!
cool_subscribe جهان تنها!

Related posts

ایمان به انسان شب‌چراغ راه من بود

صادق امیری

پیش‌گویی در شعر

بیژن باران

نامه‌اى به آزاد زنان دربند و حصر به مناسبت روز جهانی زنان

منصوره شجاعی

اظهار نظر

close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!