ادبیات زنان و حفوق بشر شعر ويژه‌‌نامه

حکم تیر

دو شعر از علیرضا بهنام

(از مجموعه‌ی در دست انتشار “صدایم کن خضرا”)

 Alireza-Behnam حکم تیر

حکم تیر

 

تمام این روزها بگذرند از من

ببرند مرا به خیابانی بلند

از زیر قارچ اتمی با آن مناره‌اش که می‌درد آسمان را

تا میدان مجسمه‌ای بی سر

بیاشوبم بلند خدایا بلند

 

چشم‌های تو همراه من است

همراه من است زیبایی جهان

 

لکنت گرفته‌ام از این همه زیبایی

لکنت گرفته‌ام از این همه رعنایی

لکنت گرفته‌ام

 

حکم تیر از روی مناره که می‌آید

چشم‌های تو همراه من است

حکم تیر از روی بام که می‌آید

چشم‌های تو همراه من است

 

بلند می‌شود صدایم اوج می‌گیرد با چشم‌های تو این وسط

جاری روی زمین و موج موج چشم‌های تو می‌آید تا امتداد این بلند

 

الله اکبر

حکم تیر می‌آید

 

این جهان قرار بود گل بشود جایی که انقلاب و آزادی به هم می‌رسند

این جهان قرار است گل بشود در امتداد زیبایی خجسته‌ی آن دو چشم

و چشم‌های دیگر که از روزگار زیبایی ازلی آزاد خرامیده‌اند

 

دوزخ به جا مانده از آن همه زیبایی

و می‌بینم

با پهلویی شکسته یک گل

با صورتی شکسته یک گل

با ابرویی شکسته یک گل

توقان رنگ از ترعه‌های بلند خیابان‌ها می‌گذرد الله اکبر

 

هان بنگرید

این چله هم می‌گذرد با پرچم عزا

و باریکه‌ای از نور

هنوز می‌تابد بر این بلند

اینجا خیابان من است

خیابان من است اینجا

 

و زیبایی جهان

همراه من است

 

 

جای گلوله بر پیشانی خضر

 

درد می‌كند جای گلوله بر پیشانی خضر

خضر سال

خیره به توهمی از آب

و این تماشاچیان همیشه

 

برف است

جسمیت آب‌ها كشیده می‌شود روی برهوت

برف است

گلوله سرازیر می‌شود

كوه سرازیر

و ریز ریز می‌بارد

تا سپیدی پوشاننده بر پیشانی این همه آسمانخراش كوتاه

كوتاه

 

خضر پس كوچه‌ها با گلویی دریده

نگاهی بریده

و جای گلوله است كه نوشیده از توهم آب

5/11/90

 

 


Related posts

چند شعر از هادی ابراهیمی رودبارکی

هادی ابراهیمی رودبارکی

اشعاری از اِوا رونه‌فِلت ترجمه‌ی رباب محب

سپیده جدیری

نامه‌های اثیری – بخش بیست و چهارم

شهروند بی‌سی

اظهار نظر