صفحه را انتخاب کنید

دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد

به‌گزارش بی‌بی‌ســی به نقل از روزنامه گلوب‌اندمیل، دانشگاه کوئینز کانادا دکترای افتخاری این دانشگاه را به نســرین ســتوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در ایران داده است.‌ این دانشگاه در بیانیه‌ا‌ی گفته است که به پاس مبارزه خانم ستوده برای آزادی دکترای افتخاری این دانشگاه را به طور غیابی به او اعطا می‌کند. در این بیانیه آمده است که نهاد و دانشــجویانی که درخواست اعطای دکترای افتخاری به نسرین ستوده را تقدیم دانشگاه کردند «نمی توانستند شایسته‌تر از این مدافع حقوق بشر، شخصی را برای چنین افتخاری بیابند.»

پنجاه تــن از اســتادان و بیــش از پانصــد تن از دانشجویان این دانشــگاه با امضای طوماری، خانم ستوده را به عنوان کاندیدای دریافت دکترای افتخاری به دانشگاه توصیه کرده بودند. روزنامه گلوب اند میل کانادا به نقل از خانم ســتوده نوشته است که گفته «میدانم به خاطر تلاشم در راه دفاع از حقوق بشــر زندانی شــده‌ام، با اینهمه هرگز سکوت نخواهم کرد.»

Website | + posts

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

فرم اشتراک ایمیلی

آرشیو شهرگان

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد

Pin It on Pinterest

Share This