ایران رويدادها گزيده‌ها

دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان

Caspian_sea دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجاندر نخستین روزهای ماه بهمن خبر رسید که جمهوری آذربایجان قصد دارد یک جزیرۀ مصنوعی در دریای خزر احداث کند. اکنون سازمان محیط زیست ساخت این جزیره را عامل نابودی اکوسیستم دریای خزر توصیف کرده است.

ساخت جزیرۀ مصنوعی جمهوری آذربایجان سال 2013 آغاز خواهد شد. قرار است در این جزیره بزرگترین برج جهان با ارتفاع یک هزار و 50 متر ساخته شود. جمعیت ساکنان این جزیره بالغ بر 700 هزار نفر پیش بینی شده است.
امروز عبدالرضا کرباسی، معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست در گفت و گو با خبرگزاری مهر احداث این جزیره را عامل خطرناکی برای اکوسیستم دریای خزر توصیف کرد و گفت: ساخت جزیره در آذربایجان، آبزیان این منطقه از خزر را نابود می‌کند.
 محمد درویش، کارشناس، نویسنده و پژوهشگر حوزۀ محیط زیست در تهران در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت: «کشور آذربایجان یکی از کشورهایی است که به نسبت سهمش از دریای خزر بیشترین آلودگی را به واسطۀ پوسیدگی لوله های نفتی اش وارد دریای خزر می کند که بسیار نگران کننده است و باعث می شود این نگرانی نسبت به رعایت ملاحظات محیط زیستی در ساخت سازه های دیگر تشدید شود. چرا که رعایت ملاحظات محیط زیستی در ساخت این سازه ها هزینۀ تمام شدۀ کار را افزایش می دهد و به همین دلیل ممکن است آذربایجانی ها حاضر نباشند چنین هزینه ای را به ساخت این پروژه اختصاص دهند.»
درویش دربارۀ محدودۀ آسیب های ناشی از ساخت این جزیره در دریای خزر توضیح داد: «دریای خزر یک محدودۀ آبی بسته است و موقعیت مطلوبی هم ندارد و آلوده ترین محدودۀ آبی دنیا به شمار می آید. بنابر این اضافه شدن هر گونه آلودگی تازه ای به آن می تواند تمام محدودۀ دریای خزر را با مشکل مواجه کند و دامنۀ آن در درازمدت به نقطۀ خاصی محدود نشود.»
این پژوهشگر و صاحب‌نظر حوزۀ محیط زیست تأکید کرد: «آن چه که موجودیت دریای خزر را به وجود می آورد یک محدودۀ 20 درصدی از جنوب این دریا است که کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و ایران بیشترین سهم را از آن دارند. این منطقه عمیق ترین قسمت دریای خزر است که زیستگاه اغلب ماهیان و همچنین محل اصلی تخم‌ریزی ماهی ها و دیگر آبزیان به شمار می آید. ویژگی‌های اصلی تنوع زیستی این دریا هم به همین عرصه ای محدود می شود که از سوی این کشورها با بیشترین ساخت و ساز دارد مواجه می شود.»
محمد درویش افزود: «ترکمنستان هم پروژۀ ساخت و ساز بزرگی را آغاز کرده است که از آن به عنوان یک لاس وگاس آسیایی نام می برند. حتی ایران هم مشغول همین ساخت و سازها در محدودۀ موردنظر است که البته با آن چه از سوی ترکمنستان و آذربایجان در حال انجام است قابل مقایسه نیست.»
[رادیو فرانسه – رضا ولی زاده]
 

Please follow and like us:
cute_twitter دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
icon_Visit_us_en_US دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
fa_IR_Follow دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
fa_IR_Tweet دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
cute_telegram دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
telegram_message دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
telegram دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
cute_linkedin دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
icon_en_US دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
fa_IR_share دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
cute_whatsapp دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
cute_instagram دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
cute_soundcloud دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
cute_fbmessenger دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
cute_youtube دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
icon_Visit_us_en_US دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
cute_email دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
cute_pinterest دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
pinterest دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
fa_IR_save دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان

Related posts

برای نازنین

نوشا وحیدی

نعمت‌الله ناظری روزنامه‌نگار و پژوهش‌گر ادبی درگذشت

شهروند بی‌سی

کشتن شخصیت و نارسیسیسم در ELLE

شهرگان

اظهار نظر