In touch with Diverse Iranian Community

در کوچه اسید می آید

شعری از پگاه احمدی

  در کوچه اسید می آید*

Pegah-Ahmadi1 در کوچه اسید می آید

در کوچه اسید می آید

هوا زنی زیباست

 که مثل یک سوراخ

مسدود می شود

هوا زنی امن است

که صورتش از قصه سوخت

به سینه ای رکیک می زنم و باز

روی دسته ی چاقو ، ریحان روئیده است

آخ ، باز زندگی از پوستی تمیز

جدا می شود

و چشم هامان را

هوای ملّیِ این شهر، تخلیه کرده است

برقص ویرانی!

قلبم سنگین تر از در و دیوار

بر دار می رود

اما هنوز فکر می کنم آنجا

روزی کبوتری که مثل گردباد سفید است

بر گردنی که مثل گردباد سفید است

خواهد نشست.

 ـــــــــــــــــــــــــ

پانوشت:

* در کوچه باد می آید، فروغ فرخزاد

[سایت مدرسه فمینیستی]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال