ادبیات شعر گزيده‌ها

دو شعر از توماس ترانسترومر

دو شعر از توماس ترانسترومر، کتاب «روشنای تاریکی»،  

ترجمه‌: سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان 

 281851582_1205577970001_111007nobellit-5300002 دو شعر از توماس ترانسترومر

غزل

جنگلی تاریک را به ارث برده‌ام. کمتر به آنجا می‌روم. ولی روزی می‌آید که مردگان و زندگان جابجا شوند. آنگاه جنگل بجنبش درمی‌آید. ما چندان هم نومید نیستیم. دشوارترین جرائم  علی‌رغم تلاش پلیس‌های بسیار، کشف ناشده می‌مانند. به همین سان در زندگی ما عشق بزرگ و ناتمامی هست. جنگلی تاریک را به ارث برده‌ام. اما امروز در آن دیگری، در جنگل روشن گام برمی‌دارم. این همه زندگانی که می‌خوانند می‌لولند می‌لرزند می‌خزند! بهار است و هوا نیرومند. من از دانشگاه فراموشی مدرک دارم و به اندازه‌ی پیراهنی بر بند رخت، دست‌هایم خالی است.

جفت

چراغ را که خاموش می‌کنند کلاهک لامپ می‌درخشد

 لحظه‌ای پیش از حل شدن

مانند قرصی  در لیوان تاریکی. بعد کشانده می‌شود.

 اتاق هتل به آسمان تاریک  پرتاب می‌شود.

لرزه‌های عشق؛ آرام گرفته و آنها خوابیده‌اند

اما افکار پنهانی‌شان با هم دیدار می‌کنند

با هم یکی می‌شوند

 روی کاغذ خیس نقاشی ی یک کودک دبستانی.

در تاریکی و سکوت. شهر خودش را نزدیک‌تر می‌کشد در شب.

با پنجره‌های خاموش    خانه‌ها آمدند.

چسبیده به یکدیگر   ایستاده در انتظار

نزدیک جمعیتی با چهره‌های مات ِ بی شکل.

Please follow and like us:
cute_email دو شعر از توماس ترانسترومر
cute_twitter دو شعر از توماس ترانسترومر
icon_Visit_us_en_US دو شعر از توماس ترانسترومر
fa_IR_Follow دو شعر از توماس ترانسترومر
fa_IR_Tweet دو شعر از توماس ترانسترومر
cute_youtube دو شعر از توماس ترانسترومر
icon_Visit_us_en_US دو شعر از توماس ترانسترومر
cute_linkedin دو شعر از توماس ترانسترومر
icon_en_US دو شعر از توماس ترانسترومر
en_US_share دو شعر از توماس ترانسترومر
cute_instagram دو شعر از توماس ترانسترومر
cute_whatsapp دو شعر از توماس ترانسترومر
cute_soundcloud دو شعر از توماس ترانسترومر
cute_fbmessenger دو شعر از توماس ترانسترومر
cute_telegram دو شعر از توماس ترانسترومر
telegram_message دو شعر از توماس ترانسترومر
telegram دو شعر از توماس ترانسترومر

Related posts

هنر یا هنرِ کالا، مسئله این است

محمد بیگی

شعرهایی با ترجمه‌ی فرشته وزیری نسب

فرشته وزیری نسب

ضیافت شرکت‌های اروپایی بر سر سفرهٔ باز کانادا

حبیب ناظری

اظهار نظر