تازه‌ها شعر گزيده‌ها

دو شعر از عباس فتحی‌زاده

 

۱

 

برای شکار لبخندی

راهی شدم

خیابان

پر بود از راهیانی چون من

نگاه های ناتمام

کاوشی بی فرجام

آنها 

هلاک شده بودند ، پیش از من

 

فردا

دوباره خواهم آمد

زودتر از دیر شدن

 

 

۲

 

به زمین نگاه کن

آنجا که ایستاده ای

فاصله ات

برای بودن 

همین قدر است

پرنده نیستیم که پرواز کنیم

جنبنده ایم با دو پای استوار

 

برای رفتن

همواره

یک گام در حرکت است

گامی سکون و پایدار

 

نبودن از آنِ کسی ست

که زایشی دوباره ندارد

آنکه بذر صلح می پراکند

همزیست جاودانگی ست

به درازای هر بهار

 

Please follow and like us:
cute_twitter دو شعر از عباس فتحی‌زاده
icon_Visit_us_en_US دو شعر از عباس فتحی‌زاده
fa_IR_Follow دو شعر از عباس فتحی‌زاده
fa_IR_Tweet دو شعر از عباس فتحی‌زاده
cute_telegram دو شعر از عباس فتحی‌زاده
telegram_message دو شعر از عباس فتحی‌زاده
telegram دو شعر از عباس فتحی‌زاده
cute_linkedin دو شعر از عباس فتحی‌زاده
icon_en_US دو شعر از عباس فتحی‌زاده
en_US_share دو شعر از عباس فتحی‌زاده
cute_whatsapp دو شعر از عباس فتحی‌زاده
cute_instagram دو شعر از عباس فتحی‌زاده
cute_soundcloud دو شعر از عباس فتحی‌زاده
cute_fbmessenger دو شعر از عباس فتحی‌زاده
cute_youtube دو شعر از عباس فتحی‌زاده
icon_Visit_us_en_US دو شعر از عباس فتحی‌زاده
cute_email دو شعر از عباس فتحی‌زاده
cute_pinterest دو شعر از عباس فتحی‌زاده
pinterest دو شعر از عباس فتحی‌زاده
fa_IR_save دو شعر از عباس فتحی‌زاده

Related posts

چند شعر از مظاهر شهامت

شهروند بی‌سی

آمریکا خواهان پایان بحران افغانستان نیست  

اردشیر زارعی قنواتی

شعر«هزاره‌های اسب»

شهرگان

اظهار نظر