ادبیات شعر گزيده‌ها

دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری

گروتسگ (۱)

در حومه ی دمشق
آرزوهای کودکان در شیمی حل می شود
و پستان‌های سمی مادران
مرگ را بر دهان ِ نوزادان
میک میزنند
مردی نمانده است
به شکار همدیگر رفته‌اند.

شب‌ها
زمین درحاشیه‌ی ماه
باروت سُرفه می کند

درختان ِ گورستان
رویای مردگان را می‌نوشند
در زیر نمک، شن و ماسه
چند آرزو تجزیه می شود.

در گوشه‌ای از ادعا
به تفسیر می نشینیم
امن‌ترین راه برای مراقبت از زبان
شنیدن است

کوکو اشاره‌ایست به زبان
گوش کن
جهان در حرکت است…

Hojabr دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
هژبر میرتیموری

 

گروتسک (۲)

آویزان کردن تخم‌های مقدس
سابقه‌اش به قرن‌ها قبل از میلاد می‌رسد
محتوای تاریخ
پر است از خم‌شدگی میخ‌هایی
که از چکش سرپیچی کرده‌اند.

درک ِ نگرانی‌های فلسفی
زیستن را مهیب می‌کند.
خدا اهل معامله نیست
سلول‌های جهمنش را به روی گاوها بسته است.
هستی زادگوریست که فهمش درما عَرق می‌کند.
برای زیستن باید ایده‌های وحشتناک اختراع کرد.
طبق روایات‌، انسان موجزه‌ی ملعونِ زمین است
که در آب و درخت و حیوان ترکیب شده
تا

بین دوزخ و بهشت آویزان باشد
با تخم و بی تخم.

خواب‌های بهداشتی و علمی
طبیعت زندگی را بارور نمی‌کنند.
بختک‌های شبانه، رئالیستی‌ترین تعبیر ِ حیات‌اند
و هماغوشی
در رحم درخت نطفه می‌بندد
تمایل به همزیستی
پذیرفته‌ترین نظریه جنگل است.
انسان تجاوز می‌کند…

Please follow and like us:
cool_subscribe دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
cool_twitter دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
icon_Visit_us_en_US دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
en_US_Follow دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
en_US_Tweet دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
cool_youtube دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
icon_Visit_us_en_US دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
cool_linkedin دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
icon_en_US دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
en_US_share دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
cool_instagram دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
cool_whatsapp دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
cool_soundcloud دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
cool_fbmessenger دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
cool_telegram دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
telegram_message دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری
telegram دو شعر از مجموعه گروتسگ، اثر هژبر میرتیموری

Related posts

رابطۀ راوی با شخصیت های داستان

داود مرزآرا

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – ۱۷

فلور طالبی

چرا سیاست فراجنسیتی نیست

مریم رحمانی تهرانی

اظهار نظر

close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!