ادبیات شعر

دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)

Resapour-3-217x300 دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)

دوشعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)

باز حسود


وای حسود را ببين، باز چکار می‌کند !
دام به نور می‌نهد! باد شکار می‌کند !
 

من به دلِ سفينه و باز حسود در رَهَم
غرقِ خيالِ کورِ خود، سنگ سوار می‌کند !


در پی‌ام افتاده دوان، غیبت و تقلید کنان !
خنده به لب ظاهر و در سينه هوار می‌‌کند !


فکرِ حسود کی رسد بر برکاتِ عشق من
يک چو حسود می‌برد، يار هزار می‌کند !


دانه‌ی خواهشی به دل تا که جوانه می‌زند
من نگشوده لب که او ميوه نثار می‌کند !


رنج مکن بهانه و گوشه‌‌ی انزوا مرو
يارِ مرا ببين که چون يک تنه کار می‌کند


سينه‌ی‌من نمی‌دهد ره به غبار و دودِ کين
تا که نسيم عشق زين خانه گذار می‌کند


تابع ميل شب چرا، شرح دهم سپيده را ؟
صبح چو سَر برآورد، شام فرار می‌کند !


بیش مگو، زانکه هنر خود بود اعتبار خود
زرگر خبره‌ی زمان، نيک عيار می‌کند


گفت: پگاه چون دهد شعرِ تو آبِ زندگی‌
حسود زهر خويش را، بيهده بار می‌کند !

 


عشوه در سجده

تا همچو تويی باشد معشوق و خدای من
بر کوریِ چشمِ مرگ، ثبت است بقای من


شادم که در اين فصلِ حرّاج بزرگ عشق
بيش از دو جهان باشد پيش تو بهای من


من با تو در ابهام و بن بست نمی‌مانم
ای پاسخ خودجوش و اسرارگشای من !


طاووس تجمل پوش از رشک شود مدهوش
در سجده‌ به تو بيند، گر نشو و نمای من


پيدا نشود در دهر، سرکش تر و زيباتر
از خلوتِ يکتایِ انگشت نمای من !


در دوزخِ عشاقِ قهر و حسد آلوده
هر کس گنهِ خود را بسته است به پای من !


از واژه فشانم نور، گو چشمِ حسودان کور!
چون عشق تو می‌تابد، از شعر و صفای من


عمرِ ابد ار خواهی خود را بفکن جانا
در بستر بستان خوش آب و هوای من !


گفتا که بنازم من بر شعر تو چون هر کس
گويد که پگاه آنرا گفته است برای من !

Please follow and like us:
cute_twitter دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
icon_Visit_us_en_US دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
fa_IR_Follow دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
fa_IR_Tweet دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
cute_telegram دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
telegram_message دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
telegram دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
cute_linkedin دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
icon_en_US دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
en_US_share دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
cute_whatsapp دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
cute_instagram دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
cute_soundcloud دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
cute_fbmessenger دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
cute_youtube دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
icon_Visit_us_en_US دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
cute_email دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
cute_pinterest دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
pinterest دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)
fa_IR_save دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)

Related posts

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

علیرضا بشارتی

غزل از دست رفته‌ها

علی زرین

سادگی یا سرسپردگی؟

سپیده جدیری

اظهار نظر