شعر

دو شعر از نسرین صابری 

Nasrin-Saberi-1-506x510 دو شعر از نسرین صابری 

 

۱

برقص شیدای آفتاب سوخته 

بر پهنای سایه باختری

بر کرانه ی پهلو گرفته در تخت 

سر فرود آورده ام مقابل لات و اوزا 

وقتی تبر دستهای پدر بود 

موهای زن را کوتاه کرد 

و پی برده ام 

دخترهای غمگین با موهای کوتاه 

یعنی زن شده اند با تیغه آلت مردانه

 

روسپی گری انگشتانش 

در هیاهوی پیچیده میلن سلول ها 

خیالبافی زن یست 

ب وقت خود ارضایی 

باز تیغ تیز انگشت لای موها 

مادرم سیگار میکشید 

و سینه اش خیز برمیداشت سمت مرد 

صحنه نفس گیری ایست 

مثل زایمان فیلی ک بچه اش را با عاج سلاخی کرده 

وحشی شده این گله 

رم کرده لای موهایش 

این آخرین هم آغوشی زن است 

در شکاف قاره های واژن 

در تابستان لیز خورده میان لنگ ها 

خیس و صورتی 

 

گله در گودی استخوان پدر اتراق میکند 

وحشی آزرده از جنگل زنی ایست 

نوبرانه در پاییز 

با رفتار های روانی عاشقانه

 

۲

دستهایم خاورمیانه دور از توست 

در چشم های هیز مردی در تهران 

در اثر انگشت شیش صبح اداره ای در تبریز 

در شصت انگشت ب دهان کودکی در یزد 

در بند انگشت قطع شده کارگری در هرمزگان‌‌ 

ببین یک دست تا چ حد گویایی این رابطه است 

و چشم هایم حفاظ آزادی

قطر موهایم پرونده ی زیر دست قاضی صلواتی 

اعتراف میکنم 

قبل از این شعر با جرعه ای شراب 

لنگ های لخت و‌خیسم را در وان دار زدم 

پاین تنه ام ریحانه اجباری بود 

در دستگاه های دولتی 

در لب های نماینده ای ک لیس میزد 

واژن خیس دولت را 

من زن روزهای انتخاباتم در صدا و سیما 

با موهای بلوند آز آزادی خرف میزنم 

در چهار راه بعدی تعهد میدهم به 

خواهران ارشاد

من سال های از دست رفته ی زنی سالخورده ام 

در هجوم خرمالوهای دامن عروسم 

برای زندانیان سیاسی شال میبافم 

و این آخر قصه ام نمیتواند باشد 

من با قرص در واژن به خانه برگشتم 

و درد تمام پرونده ام را گرفت 

و من تمام شدم 

روحم را به حالت دخترانه ام در سلول 

سوهان‌کشید این بازجویی پنج ساعته 

مادرم …

مادرم بعد از من تمام ایران را در آغوشش گرم نگه میدارد 

خواهرم بعد از من نام دخترش را 

با اسم‌کوچک من داد میزند 

لقمه صبحانه ات نسرین 

و روح در درون من

خستگی اویخته به جا رختی ایست که

از جیب راننده تاکسی سرازیر است ب بیت رهبری 

به جای که در استخر خانه در حمام فین 

جعبه سیاه این شعر میشوند

Please follow and like us:
cute_twitter دو شعر از نسرین صابری 
icon_Visit_us_en_US دو شعر از نسرین صابری 
fa_IR_Follow دو شعر از نسرین صابری 
fa_IR_Tweet دو شعر از نسرین صابری 
cute_telegram دو شعر از نسرین صابری 
telegram_message دو شعر از نسرین صابری 
telegram دو شعر از نسرین صابری 
cute_linkedin دو شعر از نسرین صابری 
icon_en_US دو شعر از نسرین صابری 
fa_IR_share دو شعر از نسرین صابری 
cute_whatsapp دو شعر از نسرین صابری 
cute_instagram دو شعر از نسرین صابری 
cute_soundcloud دو شعر از نسرین صابری 
cute_fbmessenger دو شعر از نسرین صابری 
cute_youtube دو شعر از نسرین صابری 
icon_Visit_us_en_US دو شعر از نسرین صابری 
cute_email دو شعر از نسرین صابری 
cute_pinterest دو شعر از نسرین صابری 
pinterest دو شعر از نسرین صابری 
fa_IR_save دو شعر از نسرین صابری 

Related posts

شعری از حسین درخشنده‌فر

شهرگان

 بهارینه‌های شهرگان – ۲

شهرگان

سه شعر جدید از محمدحسین عابدی

شهرگان

اظهار نظر