تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

دو شعر از نسرین صابری 

 

۱

برقص شیدای آفتاب سوخته 

بر پهنای سایه باختری

بر کرانه ی پهلو گرفته در تخت 

سر فرود آورده ام مقابل لات و اوزا 

وقتی تبر دستهای پدر بود 

موهای زن را کوتاه کرد 

و پی برده ام 

دخترهای غمگین با موهای کوتاه 

یعنی زن شده اند با تیغه آلت مردانه

 

روسپی گری انگشتانش 

در هیاهوی پیچیده میلن سلول ها 

خیالبافی زن یست 

ب وقت خود ارضایی 

باز تیغ تیز انگشت لای موها 

مادرم سیگار میکشید 

و سینه اش خیز برمیداشت سمت مرد 

صحنه نفس گیری ایست 

مثل زایمان فیلی ک بچه اش را با عاج سلاخی کرده 

وحشی شده این گله 

رم کرده لای موهایش 

این آخرین هم آغوشی زن است 

در شکاف قاره های واژن 

در تابستان لیز خورده میان لنگ ها 

خیس و صورتی 

 

گله در گودی استخوان پدر اتراق میکند 

وحشی آزرده از جنگل زنی ایست 

نوبرانه در پاییز 

با رفتار های روانی عاشقانه

 

۲

دستهایم خاورمیانه دور از توست 

در چشم های هیز مردی در تهران 

در اثر انگشت شیش صبح اداره ای در تبریز 

در شصت انگشت ب دهان کودکی در یزد 

در بند انگشت قطع شده کارگری در هرمزگان‌‌ 

ببین یک دست تا چ حد گویایی این رابطه است 

و چشم هایم حفاظ آزادی

قطر موهایم پرونده ی زیر دست قاضی صلواتی 

اعتراف میکنم 

قبل از این شعر با جرعه ای شراب 

لنگ های لخت و‌خیسم را در وان دار زدم 

پاین تنه ام ریحانه اجباری بود 

در دستگاه های دولتی 

در لب های نماینده ای ک لیس میزد 

واژن خیس دولت را 

من زن روزهای انتخاباتم در صدا و سیما 

با موهای بلوند آز آزادی خرف میزنم 

در چهار راه بعدی تعهد میدهم به 

خواهران ارشاد

من سال های از دست رفته ی زنی سالخورده ام 

در هجوم خرمالوهای دامن عروسم 

برای زندانیان سیاسی شال میبافم 

و این آخر قصه ام نمیتواند باشد 

من با قرص در واژن به خانه برگشتم 

و درد تمام پرونده ام را گرفت 

و من تمام شدم 

روحم را به حالت دخترانه ام در سلول 

سوهان‌کشید این بازجویی پنج ساعته 

مادرم …

مادرم بعد از من تمام ایران را در آغوشش گرم نگه میدارد 

خواهرم بعد از من نام دخترش را 

با اسم‌کوچک من داد میزند 

لقمه صبحانه ات نسرین 

و روح در درون من

خستگی اویخته به جا رختی ایست که

از جیب راننده تاکسی سرازیر است ب بیت رهبری 

به جای که در استخر خانه در حمام فین 

جعبه سیاه این شعر میشوند

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights