تازه‌ها شعر گزيده‌ها

دو شعر از کریم قیطانی فرد

۱

در پس زمینه سیاست
هیچ اعتمادی نیست
مثل پس زمینه تلفن همراهم
که پدر در آن هرچه می آید به من نمی رسد
مثل توهم پرواز کبوترها
وقتی بر بال هواپیما نشسته اند
یا تلویزیونی که خاشقجی در آن هر روز جور دیگری می میرد و زنده می شود
چقدر دروغ کج و راست
چقدر عاشق بی معشوق
چقدر لاشه ی زنده
چقدر فهم نفهم
چقدر چشم های کور
چقدر این چقدر ها زیاد شده اند
در هیچ شعری جایشان نمی شود
مثل بی اعتنایی به مورچه ها
آدم وقتی زیاد باشد دیگر آدم نیست
انگار این توی خونمان است
تا کارمان به خورشید نه افتد نمی دانیم کجاست
روی کدام عقربه نشسته
انگار حالیمان نمی شود
هر شب دستی از زیر پتو بدن دختران باکره را لمس می کند
صبح موهایشان را می بندد
و آینه ها را آرایش می کند
دست دیگری پسرک را هُل می دهد
توی آغوشی لمس شده
انگار نه انگار
نمی دانی آغوشی که به هم آغوشی عادت کرده باشد طعم لذت نمی دهد؟
دستهای زیادی هنوز لمسش می کنند
مثل لاشه ی جغرافیای من
وقتی همه جایش درد می کند
جای کشیدن انگشتی نیست
بسمت ذهن های بیمار
کودکان کار
فقر بی شمار
مجرمین رازدار؛
در پس زمینه ی سیاست خواندن این درد های تکراری حوصله ات را سر نبرد
بخوان
باز هم بخوان
بلند بخوان
فریاد کن
فریاد نکردنِ درد پوستت را کلفت می کند
برای تازیانه ای سنگین تر.

۲

واتساپ پشت واتساپ
دوستت دارم پشت دوستت دارم
هی به خوردت دادند
تا عاشق شدی
دل که هیچ
چشمت حتی پایش را از حساب کاربریش بیرون نمی کشید

در حال نوشتن…

هم قد پرواز آرزوها
هم وزن پر و بال فردا
و چهره؛ صورتی از طلوع

وقتی داشتی قار و قور معده ات را خفه می کردی
باید فکر اینجایش را هم می کردی
کسی بخاطر چند عکس و شماره ای ناشناس
مرتکب قتل نمی شود.

Please follow and like us:
cool_twitter دو شعر از کریم قیطانی فرد
icon_Visit_us_en_US دو شعر از کریم قیطانی فرد
en_US_Follow دو شعر از کریم قیطانی فرد
en_US_Tweet دو شعر از کریم قیطانی فرد
cool_telegram دو شعر از کریم قیطانی فرد
telegram_message دو شعر از کریم قیطانی فرد
telegram دو شعر از کریم قیطانی فرد
cool_linkedin دو شعر از کریم قیطانی فرد
icon_en_US دو شعر از کریم قیطانی فرد
en_US_share دو شعر از کریم قیطانی فرد
cool_instagram دو شعر از کریم قیطانی فرد
cool_fbmessenger دو شعر از کریم قیطانی فرد
cool_subscribe دو شعر از کریم قیطانی فرد

Related posts

گفت و گوی چاپ نشده‌‌ای از منوچهر آتشی

احمد بیرانوند

برگزاری دادگاه جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت

شهرگان

گزارش کامل جان پیلگر از تحریم عراق

شهرگان

اظهار نظر

close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!