In touch with Diverse Iranian Community

زندانی

Mehrangiz-Rasapour-7-e1334511220242-150x150 زندانیبيا به ديدارم

اما

از دَر نيايی  نيايی

                       دندان دارد دَر !

از پنجره نيز نه

                   پنجول می‌کشد !

ديوار هم که نمی‌گذارد . . .

                                  نيا

به خانه‌ی سايه‌ام برو

اگر تو در بزنی

                   سايه‌ام روشن می‌شود !

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال