تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

ساعت‌ها و راهروی خالی

ساعت‌ها و راهروی خالی
sinasanjari

سینا سنجری

ساعت هاست

در راهروی خالی قدم می زنم

از برابر اتاق کار می گذرم

از برابر قفسه کتاب ها

باید برگردم به آشپزخانه و از پنجره ای که هنوز باز است

وست وود را تماشا کنم

در راهروی ورودی

دو نفر را می بینم که برای بازرسی خانه آمده اند

مامور  بازرسی چیزهایی در دفترش یادداشت می کند

شاید از لکه های نم سقف یا پنجره ای که باز مانده است

شاید هم از ترک های دیوار که هر روز بیشتر می شود

من اما مدت هاست چیزی ننوشته ام

تنها خاطره ای دور از نوشتن برایم باقی مانده است

لمس خودکار ، کاغذ ، رقص قلم روی صفحات سپید و چیزهایی از این دست.

در راهروی خالی قدم می زنم

باقی مانده اصوات در خلوت بعد ازظهر می پیچد

من هنوز

می توانم به حیاط پشتی بروم

ردیف درختان را در کمربند سبز دنبال کنم

از مسیر پیاده روی به تقاطع مدیسون و جورجیا برسم

کنار پرتگاه بایستم

به اوراد مردی که ظهور نجات دهنده را بشارت می دهد گوش بدهم

آنگاه به وست وود برگردم

قطرات باران را که از چانه خوش تراش آماندا فرو می ریزد بشمارم

آن سوتر

استیفن کراس را ببینم که روی تراس خانه اش نشسته

روزنامه همیشگی اش را می خواند

در جستجوی ایده ای نو برای داستانی دیگر

نزدیک خانه که برسم

علامت بنگاه مسکن را روی چمن های جلوی خانه ببینم

که تصریح می کند خانه فروخته شده است

….

من هنوز فکر می کنم

این هم باید یک بازی باشد

که با راهروی خالی مناسبت دارد

با باقی مانده اصوات در خلوت بعدازظهر.

دسامبر ۲۰۱۴

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights