دانش و پژوهش کامپیوتر گزيده‌ها

سایت‌های آموزشی در اینترنت

PC-Articles_1203003 سایت‌های آموزشی در اینترنتهمزمان با بازگشایی مدارس بد نیست نگاهی به برخی سایت‌ها با محتوای آموزشی بیندازیم که در کنار دروس مدرسه‌ای می‌توانند مهارت‌های درسی دانش‌آموزان را بالاتر ببرند.
لطفا توجه داشته باشید که بعضی از سایت‌های از کاربران ثبت‌نام رایگان درخواست خواهند کرد و احتمال دارد که بعضی از لینک‌ها نیز بعد از مدتی جابجا شده باشند.

PC-Articles_1203007 سایت‌های آموزشی در اینترنت

* سایت‌های زیر شامل ویدیو و درس است:

* Khan Academy: http://www.khanacademy.org/

* TedEd: http://ed.ted.com/lessons

* Instead of TV, You Should Watch: http://unplugthetv.com/archive

* سایت‌هایی که معلومات دانش‌آموزان را چک می‌کنند:

* Free Rice: http://freerice.com/category

* Lizard Point: http://lizardpoint.com/

* Math Run: http://mathrun.net/

* سایت‌های درسی:

* Biology (Grades 9 -12): http://www.ck12.org/book/Biology-I—Honors/r2/

* Chemistry (Grades 10 – 12): http://www.curriki.org/xwiki/bin/view/Coll_siyavula/FHSSTChemistryCourse?bc=

* Engineering for High School (Grades 9 – 12): http://www.ck12.org/book/Engineering%253A-An-Introduction-for-High-School/r1/

* Algebra I (Grades 9 – 10): http://www.ck12.org/book/Algebra-I/r2/

* Calculus (Grades 11 – 12): http://www.ck12.org/book/Calculus/r1/

* Trigonometry (Grades 10 – 12): http://www.ck12.org/book/CK-12-Trigonometry—Second-Edition/r2/

*‌سایت‌های آموزشی زبان انگلیسی:

* BBC Learning English: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

* Syllabus: American English Speech: https://oli.cmu.edu/jcourse/lms/students/syllabus.do?section=0ba91c4e80020ca6005c54944d4977ba

* Interesting Things for ESL Students: http://www.manythings.org/

* ESL Online: http://www.usingenglish.com/

* English Club: http://www.englishclub.com/learn-english.htm

* Grammar Girl: http://grammar.quickanddirtytips.com/default.aspx

* Live Mocha: http://livemocha.com/pages/languages/learn-english/

* Busuu: http://www.busuu.com/learn-english-online

* کانال‌های آموزشی ویدیویی در یوتیوب:

* SciShow: https://www.youtube.com/user/scishow/videos

* Crash Course: https://www.youtube.com/user/crashcourse/videos

* Minute Physics: https://www.youtube.com/user/minutephysics/videos

* سایت‌های آموزشی عمومی:

* Instructables: http://www.instructables.com/index

* How Stuff Works: http://www.howstuffworks.com/

 

Related posts

قاسم افشار گوینده قدیمی خبر: همه چیز را رها کردم

شهرگان

فیلم های ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم ونکوور (2)

کیان ثابتی

بیست و پنج سالگی شهروند

عبدالقادر بلوچ

اظهار نظر