آينه در آينه از دیگران صفحه اول

سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو

سخنان نسرین ستوده این بار از درون زندان بزرگ: ما ظاهراً آزادیم یادمان باشد دادرسی زندانیان وجدان بدون رعایت قانون بوده، در دادگاه‌های سِری و با روش‌های امنیتی …

nasrin-sotoudeh2 سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو

… ما ظاهرا آزادیم اما همیشه دلمون با دو گروهه: 

کسانی که در خانه‌های خودشون در حصرند؛ خانم رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی و همینطور زندانیان وجدان که در شهرهای مختلف ایران حبس می‌کشند.

… وکالت و احیای عدالت، امانتی ست که از دیگران به ما رسیده بود؛ با پروانه یا بی‌پروانه؛ آن را به آیندگان خواهیم سپرد.

به سر شعری سرودن دارد امشب
غم عالم زدودن دارد امشب
به باغ انجمن در بین گل ها
گل نسرین ستودن دارد امشب
استاد لواسانی

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر یکی از زنان زندانی اوین است که۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد.

با تشکر از دست‌اندرکاران انجمن ادبی‌ هالو و آقای فرشی

[vsw id=”zXeNU150nAE” source=”youtube” width=”625″ height=”494″ autoplay=”no”]

Please follow and like us:
cute_email سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو
cute_twitter سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو
icon_Visit_us_en_US سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو
fa_IR_Follow سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو
fa_IR_Tweet سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو
cute_youtube سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو
icon_Visit_us_en_US سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو
cute_linkedin سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو
icon_en_US سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو
fa_IR_share سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو
cute_instagram سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو
cute_whatsapp سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو
cute_soundcloud سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو
cute_fbmessenger سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو
cute_telegram سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو
telegram_message سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو
telegram سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو

Related posts

انتخابات ریاست جمهوری برزیل زنگ خطر ظهور فاشیسم نوین

اگر به دیوان می‌رفتیم سهم‌مان از ۲۰درصد هم بیشتر می‌شد

دکتر داود هرميداس باوند

چرا احساس بی‌­ثباتی می‌­کنیم؟

شهرگان

اظهار نظر