In touch with Diverse Iranian Community

سن ازدواج دختران در برخی روستاهای تبریز به 8 سال رسیده است

tabriz-dokhtarbache-150x150 سن ازدواج دختران در برخی روستاهای تبریز به 8 سال رسیده استحسن موسوی، بخشدار خسروشهر ، سن ازدواج دختران در برخی مناطق و روستاهای این منطقه به 8 سال و سن ازدواج پسران به 13 سال کاهش یافته است. وی این مطلب را در جلسه کارگروه خانواده در تبریز اعلام کرد و نسبت به عواقب اجتماعی این پدیده در حال گسترش هشدار داد.
حسن موسوی در بخش دیگری از صحبت های خود در مورد برخورد با این پدیده اظهار داشت که گروه های زنان باید در زمینه فرهنگ سازی و آموزش خانواده ها تلاش کنند.
یکی از راه های برخورد موثر به پدیده ازدواج در سنین کودکی غیرقانونی کردن آن و مجازات خاطیان است.
سازمان‌های بین المللی، به ویژه سازمان ملل، در قطعنامه های متعددی از کشورها خواسته اند تا با ممنوعیت ازدواج در سنین کودکی با این معضل اجتماعی برخورد کنند.
[خبرگزاری آذربایجان]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال