In touch with Diverse Iranian Community

سه سال زندان؛ مهسا و مسعود از زندگی و زندان می گویند

Mahsa-Amrabadi سه سال زندان؛ مهسا و مسعود از زندگی و زندان می گویند

فیلمی کوتاه و قدیمی از مسعود باستانی که بعد از سه سال خنده ی مسعود را می شود دید… کنارِ همسرش مهسا امر آبادی . حالا هم مهسا و هم مسعود هر دو در زندان هستند. یکی در زندان اوین و دیگری در رجایی شهر.. مسعود مهسا روزنامه نگار هستند

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال