شعر

سه شعر از مهوش شفیعی 

Mahvash-Shafei-514x510 سه شعر از مهوش شفیعی 


مهوش شفیعی متولد سال ۱۳۶۵ شیراز؛ شاعر، نويسنده، روزنامه نگار-عکاس است.

۱
دلم که برای تو تنگ می‌شود
خلبانان جت‌های جنگی
بمب‌هایشان را خوشه‌ای می‌ریزند
و گل‌های روی پیراهنم…
دلم که برای تو تنگ می‌شود
زندان‌بان زنی را صدا می‌زند
که سال‌ها پیش مردی را دوست داشته است
و سال‌های بعد زندان را
دلم که برای تو تنگ می‌شود
به زن‌های زیادی فکر می‌کنم
که شعرهای مردانه گفته‌اند
بر می‌گردم به تنهایی‌ام
دکمه‌های پیراهنش را می بندد

۲
من از آن سمت  
دروازه‌ها
حصارها
شالیزار‌های زیادی دیده‌ام
که مترسک ندارند…
و گنجشک‌ها هر روز راهشان را کج می‌کنند
در دامن گل گلی زنی
که وقتی می‌خندد
سربازهای زیادی انگشتان‌شان را از روی ماشه بر می‌دارند…

۳

فنجان‌های زیادی سرد شدند
کله‌های زیادی داغ
و زدند
و زدند
درختان زیادی را  
 تبر‌ها 
 و تو همچنان به فکر مادر توله سگ‌های همسایه بودی
همین توله سگ‌ها
دوست اگر نباشی
دور بایست! 
روزنامه‌ها خالی‌اند… 
ب یاد بسپار  مرا رفیق 
روزهای غم‌انگیز با هم بودن است
دستت را در سرم فرو ببر
بهم بریز
انچه را که فکر می‌کند روزهای بعد مرا
انچه را که فکر نمی‌کند پوست کلفتر از آنم بعد از مرگی غلیظ گریه کنم… 
آنچه را که فکر می‌کند 
درختر از آنم که تبر نباشم
آنچه را که فکر می‌کند
فنجانی سردم
بغل بگیر مغزم را 
بگو
من داغتر از آنم که نوشیده شوم
وحرام زاده‌ها
حرامزاده‌ها وقتی می خندد دلرباترند… 

Please follow and like us:
cute_twitter سه شعر از مهوش شفیعی 
icon_Visit_us_en_US سه شعر از مهوش شفیعی 
fa_IR_Follow سه شعر از مهوش شفیعی 
fa_IR_Tweet سه شعر از مهوش شفیعی 
cute_telegram سه شعر از مهوش شفیعی 
telegram_message سه شعر از مهوش شفیعی 
telegram سه شعر از مهوش شفیعی 
cute_linkedin سه شعر از مهوش شفیعی 
icon_en_US سه شعر از مهوش شفیعی 
fa_IR_share سه شعر از مهوش شفیعی 
cute_whatsapp سه شعر از مهوش شفیعی 
cute_instagram سه شعر از مهوش شفیعی 
cute_soundcloud سه شعر از مهوش شفیعی 
cute_fbmessenger سه شعر از مهوش شفیعی 
cute_youtube سه شعر از مهوش شفیعی 
icon_Visit_us_en_US سه شعر از مهوش شفیعی 
cute_email سه شعر از مهوش شفیعی 
cute_pinterest سه شعر از مهوش شفیعی 
pinterest سه شعر از مهوش شفیعی 
fa_IR_save سه شعر از مهوش شفیعی 

Related posts

سه شعر از بی‌تا ملکوتی برای فرزندش

بی‌تا ملکوتی

دو شعر از محمد آزرم

محمد آزرم

چهار شعر از نعمت مرادی

شهرگان

اظهار نظر