ادبیات شعر گزيده‌ها

سه شعر از مژگان سروی‌ها

[clear]

کوچ

[clear]

تنها از سر خواستنت می گویم.

ما ناگزیر به فاصله ها هستیم.

مثل مهلت بین دو کلمه هنگام نوشتن

یا فرجه ای از سکوت بین دو حرف وقت گفتن

که اگر نبود

نه تو مرا می خواندی

و نه من تو را می شنیدم.

[clear]

[clear]

در فصل به وصل می رسم

[clear]

تو از جنس سرآغازی

و روی پوستِ فصل های بودنت

بهار با تو ماندگار می شود.

[clear]

بوی شروع می دهی

و مرا هراس از هیچ پایانی نیست دگر

وقتی قصه تو باشی.

[clear]

آنروز که فروچکیدی

از دلِ هوای ابری کوی‌ات دانستم

که تو از بارش فرود آمده‌ای

و همین ست که پاییزی تو رسم بی قراری من است.

[clear]

رنگ حضور می پاشی

و دل من وقت آن هنگامه بی باک است

که ابر خاطرات دلتنگی دل فشارد.

[clear]

می خواهم تابستانم شوی

و من در سایه‌ی نگاهت

تن از گرمای تو آسوده کنم

و یا آنکه در سردی زمستانه ات

شعله‌ی مهرت را در خانه‌ی دل افروزم.

[clear]

بر راه رسیدن به تمامی تو

عاقبت آسوده ترین خیالم را پوشیدم

و چه خوش دریافتم که چسان

در فصل به وصل می‌رسم.

[clear]

[clear]

حجم بی هویتی

[clear]

زیر آفتاب باید در جنبش زندگی لغزید.

زیر آفتاب باید دعوت زندگی را با شوق

به لبخندی بوسید.

و با حرارت رقصید،

و روشنایی را فهمید.

زیر آفتاب باید با زندگی خوابید.

[clear]

زندگی یعنی آب را آرام نوشیدن

شوق را بر جان پوشیدن

و عشق را از سر دیوار شک

نرم و بی صدا برچیدن.

[clear]

زندگی قصه ی نویی ست که تو هر بار با شک

در گوش جهان می خوانی

و در باغچه ی فکر می کاری

تخم تکثیر خودت را

و لب طاقچه ی فکر می کوبی

قاب تکرار دلت را.

[clear]

زندگی حجم بی هویتی ست

که در بطن حضور تو اندام می گیرد

و از پشت نگاهی هویدا می شود

 که چَشم بر معنی تو دوخته است.

خویشتن را در این مکث مختصر تعریف کن!

Please follow and like us:
cute_twitter سه شعر از مژگان سروی‌ها
icon_Visit_us_en_US سه شعر از مژگان سروی‌ها
fa_IR_Follow سه شعر از مژگان سروی‌ها
fa_IR_Tweet سه شعر از مژگان سروی‌ها
cute_telegram سه شعر از مژگان سروی‌ها
telegram_message سه شعر از مژگان سروی‌ها
telegram سه شعر از مژگان سروی‌ها
cute_linkedin سه شعر از مژگان سروی‌ها
icon_en_US سه شعر از مژگان سروی‌ها
en_US_share سه شعر از مژگان سروی‌ها
cute_whatsapp سه شعر از مژگان سروی‌ها
cute_instagram سه شعر از مژگان سروی‌ها
cute_soundcloud سه شعر از مژگان سروی‌ها
cute_fbmessenger سه شعر از مژگان سروی‌ها
cute_youtube سه شعر از مژگان سروی‌ها
icon_Visit_us_en_US سه شعر از مژگان سروی‌ها
cute_email سه شعر از مژگان سروی‌ها
cute_pinterest سه شعر از مژگان سروی‌ها
pinterest سه شعر از مژگان سروی‌ها
fa_IR_save سه شعر از مژگان سروی‌ها

Related posts

منابع خبری چین و روسیه از اعزام هزاران نیروی ایرانی به سوریه خبر دادند

شهرگان

فصل آنفولانزا در کانادا، ۱۵ مرگ در بریتیش کلمبیا

سید مصطفی رضیئی

اسیدپاشی به چهره رسانه‌ها!

شهرگان

اظهار نظر