ادبیات شعر

شب به خير


مهرانگيز رساپور (م. پگاه)
 Mehrangiz-Rasapour-7-226x300 شب به خير

 شب به خير


طاووسم

مخملم

قويم

پرستويم

          داروی خواب‌آورم

                                   امشب!

امشب

         به خوابِ يکايک شما می‌آيم

و پگاه

همه

با تبسمی بی اراده

به يکديگر می‌گوييد

                          « روز به خير! »

فردا . . .

خوابتان در محاصره‌ی معبران خواهد بود

شب به خير !

Related posts

اشعاری از رضا روشنی

شهرگان

شعری از سپیده جدیری

سپیده جدیری

چند داستانک از بهاره اکبری

شهروند بی‌سی

اظهار نظر