شعر گزيده‌ها

شعری از حسن پویا آنارشیست

 

بالاخره قدرت را به کی باید داد؟؟

حرف اول و آخر را کی باید بزنه؟؟

 

عمه‌ی من

چرا می‌خندی؟

شوخی نمی‌کنم

چرا که نه؟

پس ننه‌ی من

اصلاً بچه‌ها

به یک رفته گر خیابان

به یک زن خانه دار

پس کی

به یک مرد سبیلو

به یک مرد ریشو

به یک مرد قد بلند

قول چماق

به یک پولدار

به یک قدرتمدار

 

همش که سر تکون میدی و

میگی نه نه نه

بالاخره قدرت رو به‌کی باید داد

به یک کارگر

به یک کارمند

به یک پرستار

به یک معلم

یا به یک بقال

 

نه نه به هیچ کس

قدرت رو به هیچ کس نباید داد

مثل آب مثل هوا مثل نان مثل آزادی

( باید اونو بین همه تقسیم کرد )

قدرت را

تنها می توان  به برابری داد

(آن‌هم به برابری)

Please follow and like us:
cute_twitter شعری از حسن پویا آنارشیست
icon_Visit_us_en_US شعری از حسن پویا آنارشیست
fa_IR_Follow شعری از حسن پویا آنارشیست
fa_IR_Tweet شعری از حسن پویا آنارشیست
cute_telegram شعری از حسن پویا آنارشیست
telegram_message شعری از حسن پویا آنارشیست
telegram شعری از حسن پویا آنارشیست
cute_linkedin شعری از حسن پویا آنارشیست
icon_en_US شعری از حسن پویا آنارشیست
en_US_share شعری از حسن پویا آنارشیست
cute_whatsapp شعری از حسن پویا آنارشیست
cute_instagram شعری از حسن پویا آنارشیست
cute_soundcloud شعری از حسن پویا آنارشیست
cute_fbmessenger شعری از حسن پویا آنارشیست
cute_youtube شعری از حسن پویا آنارشیست
icon_Visit_us_en_US شعری از حسن پویا آنارشیست
cute_email شعری از حسن پویا آنارشیست
cute_pinterest شعری از حسن پویا آنارشیست
pinterest شعری از حسن پویا آنارشیست
fa_IR_save شعری از حسن پویا آنارشیست

Related posts

خوانش«همصدایی با دوئت شبانصبحگاهی»هادی ابراهیمی رودبارکی

سریا داودی حموله

کارهایی از نانام

سپیده جدیری

آلبوم عکس زنان و مردانی که علیه حجاب اجباری اعتراض می‌کنند!

شهرگان

اظهار نظر