شعر

شعری از عباس فتحی زاده

Abbas-Fathizadeh شعری از عباس فتحی زاده
عباس فتحی‌زاده

در کفّه ی فاتحان
شمشیری ست
آغشته به خون
سنگین تر از جنایت و جنون
خشمگین و کین خواه
 
و در سوی دیگر
ذرّه های زرّین وجودمان
اندوخته با رنج های مان
آرام و جانکاه

بهایی
برای رهایی
از جنگ و تباهی
در ناعادلانه ترین ترازوی تاریخ

Please follow and like us:
cute_twitter شعری از عباس فتحی زاده
icon_Visit_us_en_US شعری از عباس فتحی زاده
fa_IR_Follow شعری از عباس فتحی زاده
fa_IR_Tweet شعری از عباس فتحی زاده
cute_telegram شعری از عباس فتحی زاده
telegram_message شعری از عباس فتحی زاده
telegram شعری از عباس فتحی زاده
cute_linkedin شعری از عباس فتحی زاده
icon_en_US شعری از عباس فتحی زاده
en_US_share شعری از عباس فتحی زاده
cute_whatsapp شعری از عباس فتحی زاده
cute_instagram شعری از عباس فتحی زاده
cute_soundcloud شعری از عباس فتحی زاده
cute_fbmessenger شعری از عباس فتحی زاده
cute_youtube شعری از عباس فتحی زاده
icon_Visit_us_en_US شعری از عباس فتحی زاده
cute_email شعری از عباس فتحی زاده
cute_pinterest شعری از عباس فتحی زاده
pinterest شعری از عباس فتحی زاده
fa_IR_save شعری از عباس فتحی زاده

Related posts

دو شعر از امیرسالار امامی‌زاده

امیرسالار امامی‌زاده

شعری از حسین درخشنده‌فر

شهرگان

بازآمدی

دنیز ایشچی

اظهار نظر