شعر

شعر تازه‌ای از رضا عابد

رضا عابد    

در این پاییز

این شب های ماه به کنجی نشسته

انارهای سرخ و گرم مزاج

سوگوار کاکل های از کف رفته اند

نمی بینی؟

چگونه با صدای گرفته ی رگ ها و پوست ها

یکان یکان

خود را می ترکانند

در لجاجت باغ های خون نشسته

پرسش می کنم!

با جان کدام انار

باید شنید

این همه

چاک چاک

صدا سینه ها را

در این جهان خشم و اضطراب

آه!

از این همه خون شتک زده

بر لباده های جهل

آه!

از اشک های تشنه مانده

در کوچه های بن باز

آه!

از کوبانی

آه…

Related posts

مونالیزا در قاب

شهرگان

دو شعر از کریم قیطانی فرد

کریم قیطانی‌ فرد

پنج شعر از منیژه رضایی

منیژه رضایی

اظهار نظر