پژوهش‌گر / روزنامه‌نگار ويژه‌‌نامه

شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده

2008-10-19-20.01.65 شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده

شهروندی را زیستن، شناساندن، و نمونه بودن: این است آنچه از شهرگان ماندگار شده است. بیست سالگی خانواده‌ی شهروند بی‌سی (شهرگان) نشانگر زندگی پویای جامعه‌ای است مهاجر که از تجربه‌های تلخ تاریخی و جابجائی جغرافیائی سربرآورده، امّا با تمام افت‌وخیزهایش روبه‌پیش و آینده‌نگر بوده است و از این رو توانسته است در سرزمینی که مردمی مهاجر را پذیرفته و بدان توانائی رشد داده بیاساید و ببالد.  شهرگان تنها یک نشریه‌ی هفتگی نیست و هرگز هم چنین نبوده است. شهرگان نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده که می‌روند شیوه‌های تازه‌ی بالیدن را بیازمایند. پس بی‌سبب نیست که شهروند بی‌سی و شهرگان هر بار ارائه‌گر نوشته‌ها و گفتگوهائی هستند تازه و دقیق و پیش‌تر منتشرنشده که به جنبه‌های گوناگون روند دراز شهروندی ما در این دنیای نو می‌پردازند.  شهروند بی‌سی از مطبوعات کم‌شماری است که به راستی بر اصول روزنامه‌نگاری ــ یعنی تولید مطلب بر اساس رویدادها و سنجه‌ها و حساسیت‌های روز ــ می‌پردازد. چنین است که این هفته‌نامه هماره و هر بار بیش از یک هفته‌نامه می‌شود، یا به دیگر سخن، آنچه را که تولید کرده و ارائه می‌دهد، فراتر از انتظار روز خواننده‌ی آن است. و نیز چنین است که نشریه‌ای می‌ماند و بیست‌ساله می‌شود، و در بیست‌سالگی و از پس تجربه‌های تلخ و شیرین بسیار همچنان پُر است از انرژی و بلندپروازی‌های جوانیهمانند کتی و هادی ابراهیمی، من نیز که خواننده‌ی وفادار و دیرپای  شهروند بی‌سی هستم و با آن رشد کرده‌ام، به شهروندی خود در این سرزمین مهربان می‌بالم و همچنان که این سرزمین زیبا و کرانه‌ها و کوه‌ها و دریاها و جزیره‌هایش را خانه‌ی خویش می‌نامم، و با مردمی آرام و محترم از جای‌جای دنیا دمخور و دوست و همسایه‌ام، با شهر و با شهرگان خود جوانی را، دگربار، تجربه می‌کنم.

 

Please follow and like us:
cute_twitter شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
icon_Visit_us_en_US شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
fa_IR_Follow شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
fa_IR_Tweet شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
cute_telegram شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
telegram_message شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
telegram شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
cute_linkedin شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
icon_en_US شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
en_US_share شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
cute_whatsapp شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
cute_instagram شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
cute_soundcloud شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
cute_fbmessenger شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
cute_youtube شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
icon_Visit_us_en_US شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
cute_email شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
cute_pinterest شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
pinterest شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده
fa_IR_save شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده

Related posts

‏«تلاش کردیم پیام‌رسان حزب و سازمان سیاسی خاصی نشویم» ‏

سپیده جدیری

نعمت‌الله ناظری روزنامه‌نگار و پژوهش‌گر ادبی درگذشت

شهروند بی‌سی

چند شعر از ساناز مصدق

شهرگان

اظهار نظر