تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

«عبور از مرز بیداد»

«عبور از مرز بیداد»

دفاع و حمایت از این کارگران و فعالین کارگری امروز به یک وظیفه میهنی و طبقاتی توده های مردم و فعالین سیاسی – اجتماعی تبدیل شده است و به همین دلیل باید یک صدا علیه این احکام اعتراض کرد.

روز شنبه شانزدهم شهریور ماه به همان اندازه که برای مشروعیت و اعتبار جنبش کارگری ایران یک نقطه عطف و برگ درخشان در تازیخ ایران خواهد بود، بدون هیچ تردیدی برای قوه قضائیه جمهوری اسلامی موجب شرم از احکام بی‌دادگرایانه علیه شریف‌ترین فرزندان این سرزمین خواهد بود. بنا بر خبرهای اعلان شده احکام محکومیت سنگین کارگران و حامیان آنان در پرونده نیشکر هفت تپه موسوم به پرونده “کار، نان، آزادی” صادر گردید. احکام “اسماعیل بخشی” کارگر هفت تپه ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، “محمد خنیفر” کارگر هفت تپه ۶ سال حبس تعزیری، “سپیده قلیان” حامی کارگران هفت تپه ۱۸ سال حبس تعزیری، “عسل محمدی” عضو تحریریه نشریه گام ۱۸ سال حبس تعزیری، “امیرحسین محمدی فرد” سردبیر نشریه گام ۱۸ سال حبس تعزیری، “ساناز الهیاری” عضو تحریره نشریه گام ۱۸ سال حبس تعزیری، “امیر امیرقلی” عضو تحریریه نشریه گام ۱۸ سال حبس تعزیری بوده است. بدون هیچ تردیدی این احکام سبعانه در مورد کارگران جان به لب رسیده و حامیان جوان آنان که دغدغه زندگی میلیون‌ها کارگر را داشته و دارند نه تنها با هیچ رویه حقوق انسانی نمی‌خواند که حتی بر طبق قوانین همین نظام نیز غیرقابل توجیه می باشد. این چنین احکامی در دادگاه‌هایی که از اصول اولیه قانونی هم برخوردار نبوده و متهمان این پرونده امکان دفاع حقوقی مستدل را نداشته‌اند تنها یک “انتقامجویی کور” از جنبش کارگری و حامیان آنان می باشد. امروز این جنبش به دلیل استقلال وجودی خود و مشروعیت ذاتی آن که ریشه در مطالبات طبقات زحمتکش و به شدت استثمار شونده دارد در معرض کینه و تنفر دوگانه حاکمیت سرکوب و نظام سرمایه داری نئولیبرال – رانتیر قرار گرفته است. دفاع و حمایت از این کارگران و فعالین کارگری امروز به یک وظیفه میهنی و طبقاتی توده های مردم و فعالین سیاسی – اجتماعی تبدیل شده است و به همین دلیل باید یک صدا علیه این احکام اعتراض کرد. آزادی کارگران زندانی و حامیان آنان هم اکنون مطالبه اصلی تمام نیروهای ملی، ترقیخواه و چپ ایران می باشد چرا که “جای کارگران و حامیان آنان زندان نیست”.

۱۶/۶/۹۸

برگرفته از صفحه فیسبوکی نویسنده

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights