تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

غزلی از سینا سنجری برای پرواز ۷۵۲

سینا سنجری

 

پرواز_۷۵۲#

 

از آن دقیقه‌ی غمگین هزار روز گذشت

هزار روز چه سنگین هزار روز گذشت

 

هزار روز تباهی هزار روز سیاه

هزار روز شباگین هزار روز گذشت

 

تهی به هیات اعماق و سرد همچون هیچ

هزار روز نه چندین هزار روز گذشت

 

هزار روز که هر یک هزار سال سیاه

هزار روز؟ کدامین هزار روز گذشت

 

همان هزار که غلطید در سیاهی، صبح

از آن دقیقه‌ی خونین هزار روز گذشت

 

ببین پرنده‌ی تنها ببین پرنده‌ی تلخ

ببین پرنده‌ی بدبین هزار روز گذشت

 

ببین پرنده پربسته وقت پرواز است

نشسته‌ای که چه؟ منشین هزار روز گذشت

 

#سینا_سنجری

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights