تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

قسم به نام زن و زندگی و آزادی

قسم به نام زن و زندگی و آزادی

قسم به نام زن

 

قسم به نام زن و زندگی و آزادی

به سرزمین و وطن، زادگاه و آبادی

 

قسم به آن همه عشق و، به آن همه شعور

به آن همه خورشید چهره ی پر نور

 

قسم به آن همه فرهنگ های گوناگون

به مهرگان و به یلدا، به عیدهای فزون

 

قسم به کوه دماوند و رشته الوند

به  هیرمند و ارس، به کرخه و اروند

 

قسم به دشتهای کویر و کوه و کمر

به آبهای همیشه خلیج فارس و خزر

 

قسم به نام حدیث و ندا و مهسا ها

به آن مسیح و هزاران فرشته چون نیکا

 

قسم به تک تک آن کبوتران مسافر

به نامهای پریسا و ری را و ناصر

 

قسم به خون عزیزان در خیابان‌ها

به استواری و امید در دل و جان‌ها

 

قسم به مهر و به آبان، به آذر و به تیر

به جان آن همه انسان خوب در زنجیر

 

قسم به خون سیاوش، به رستم دستان

به آن همه سرباز و ارتش ایران

 

قسم به نام ابوبکر و حامد و شروین

 و به توماج، به آن علی و امین  وهم نوید

 

قسم به چهره آن نوجوان چون خورشید

به آن نگاه قشنگ و جسارت و امید

 

قسم به آن همه استادهای جوان

که درسهای شجاعت میدهند در میدان

 

قسم به ذات حقیقت، به نیکی پندار

به هر چه نیکی کردار و نیکی گفتار

 

«دوباره می سازمت وطن، با خشت جان خویش»

«ستون به سقف تو میزنم، اگر چه با استخوان خویش»

علیرضا معین
آبان ماه ۱۴۰۱

 

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights