پیشنهاد سردبير زنان صفحه اول

ما از تو تکثیر می‌شویم، بانوی آزادی!

 

ما از تو تکثیر می‌شویم،

بانوی آزادی!

تو نه!

آسمان می‌ساید سر

بر موهای سپیدت

بانوی آزادی!

– هـ. الف. رودبارکی

Related posts

چند شعر و و چند ترجمه از سمیرا نیک‌نوروزی

شهرگان

صندوق جهانی طبیعت: کاهش جمعیت نیمی از گونه‌های جانوری کانادا

شهرگان

دلواپسان دلواپس‌تر از همیشه

شهرگان

اظهار نظر