ادبیات پیشنهاد سردبير صفحه اول معرفی کتاب | صدای مؤلف

مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد

«روی حروف مرده راه می‌روم» مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد

Sanaz-Davoodzadeh--408x510 مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد

ساناز داودزاده‌فر که به تازگی دومین مجموعه شعر خود را با عنوان «مردن با پایان باز» در نشر داستان منتشر نموده است به دعوت جشنواره شعر اروپا که هر ساله در رومانی برگزار می شود در این فستیوال شرکت کرده است. این جشنواره شعر در روزهای ۴و۵ ماه می ۲۰۱۹ در شهر سینایا رومانی برگزار گردید. ساناز داودزاده فر با مجموعه شعر اول خود «روی حروف مرده راه می‌روم» که به زبان‌های عربی و اسپانیایی ترجمه و چاپ شده است در این جشنواره حضور داشت که موفق گردید مقام برتر این جشنواره را کسب نماید.

لازم به ذکر است که این جشنواره هر ساله شاعرانی را که در کشورهای اروپایی اقامت دارند به این جشنواره دعوت می کند و یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های کشور رومانی در زمینه شعر می‌باشد.

Davoodzadeh-Priz2-408x510 مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
می‌پیچم

درون دود سیگاری که آتش کرده‌ای

با آخرین کام از سیگارت

فیلتری می ماند و

از من هیچ.

*

هر چه بنویسم

زندان می شود و مرگ

با الفبای بیمار

آزادی را

به اشاره باید زیست.

(از شعرهای مجموعه «روی حروف مرده می‌روم»)

 

Please follow and like us:
cute_email مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
cute_twitter مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
icon_Visit_us_en_US مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
fa_IR_Follow مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
fa_IR_Tweet مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
cute_youtube مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
icon_Visit_us_en_US مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
cute_linkedin مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
icon_en_US مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
en_US_share مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
cute_instagram مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
cute_whatsapp مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
cute_soundcloud مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
cute_fbmessenger مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
cute_telegram مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
telegram_message مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد
telegram مجموعه شعر ساناز داودزاده، مقام برتر جشنواره شعر اروپا را کسب کرد

Related posts

تازگی جن‌ها توی خانه ما عروسی گرفته‌اند

شهرگان

سه شعر از کتایون ریزخراتی

شهرگان

رباب محب: اسب در این ناآگاهی تنها نیست

سپیده جدیری

اظهار نظر